marta
R E K L A M A

II Świętokrzyska Spartakiada Amazonek w Sędziszowie.

Organizatorem II Świętokrzyskiej Spartakiady Amazonek w Sędziszowie była Bożena Wójcik - należąca do lokalnego Stowarzyszenia Amazonek oraz Renata Kamienik - przedstawicielka
Fundacji Rozwoju ''PROGRESS'' w Zagnańsku. Misją wydarzenia było przede wszystkim zminimalizowanie strachu przed badaniami profilaktycznymi które pomagają wykryć nowotwór złośliwy we wczesnym jego stadium. Celem natomiast integracja Amazonek ze wszystkich Stowarzyszeń w województwie, promowanie aktywności fizycznej dla kobiet po zabiegu szpitalnym oraz wsparcie psychiczne i wzajemna pomoc.

100 lat Ciuchci Ekspres Ponidzie

Statuetki rozdane, nie obyło się bez oklasków i uścisków. Jędrzejowska Kolejka Dojazdowa obchodzi swoje stulecie. Modne i powszechne ostatnio korekty historyczne spowodowały, że to w tym roku odbyły się uroczystości upamiętniające otwarcie pierwszego połączenia w 1915 roku. Szkoda tylko, że nie znalazły się przez ostatnie lata fundusze na uruchomienie lokomotywy. Może nowy plan na restrukturyzację tego miejsca przyniesie nowe możliwości.

Czekamy na ciekawe propozycje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2007-2013 zorganizowało następujące szkolenia dla beneficjentów:

- spotkanie szkoleniowo – aktywizujące Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

- cykl szkoleń z doradcą prawno-podatkowym,

- szkolenie BHP i PPOŻ zorganizowane przez LGD,

- szkolenie „Świadczenie usług agroturystycznych”,

- szkolenie „Odnawialne źródła energii”,

- szkolenie „Wybrane zagadnienia w zakresie podatku VAT – w świetle nowych zmian ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku”.

Łącznie ze wszystkich szkoleń skorzystało 196 osób. Były to głównie osoby młode chcące rozpocząć bądź rozwinąć swoje działalności gospodarcze. Jak wynika z opinii uczestników szkoleń, udział pomógł im rozwiać wiele wątpliwości oraz pozyskać nowe kwalifikacje niezbędne do poprawnego prowadzenia swoich firm. Na podstawie rejestru udzielonych konsultacji oraz rejestru złożonych wniosków o dofinansowanie - kilkadziesiąt osób aplikowało o środki unijne w ramach ogłaszanych naborów przez LGD.

 

W obecnym programowaniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będzie ogłaszało nabory wniosków m.in. na przedsięwzięcia: organizacja szkoleń
i spotkań integracyjno - aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych, integracja międzypokoleniowa, młodzi rodzice na rynku pracy, wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. W ramach tych przedsięwzięć beneficjenci będą mogli składać wnioski na organizowanie różnego rodzaju szkoleń dla lokalnej społeczności.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji szkoleń, które są najbardziej potrzebne ludziom młodym w zakresie poszerzania wiedzy w ramach wykorzystania środków unijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w nowym okresie programowania uzyskają Państwo w Biurze LGD (ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie) lub telefonicznie (41 386 41 14). Ponadto zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.lgdjedrzejow.pl.

 

 

Więcej artykułów…

stat4u