Konkurs w Arizonie

Zachęcamy do uważnego obejrzenia relacji z “Alchemist Project” z Klubu Arizona we Wrocieryżu i udziału w konkursie!

Więcej informacji w materiale!

 

Poniżej publikujemy regulamin konkursu.

 

 

Konkurs
“Alchemist Project w Klubie Arizona”

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest promocja duetu „Alchemist Project”, który zagrał 16 lipca 2011r. w Klubie Arizona we Wrocieryżu.

 

1.2. Regulamin
Konkurs „Alchemist Project w Klubie Arizona” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu jest Agnes Agnieszka Bełdowska z  siedzibą w Jędrzejowie.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób.

2.2. Pytanie konkursowe

Pytanie brzmi: Z jakiego miasta pochodzi duet „Alchemist Project”.

 

2.3. Terminy
Konkurs trwa do 31 lipca 2011r.

2.4. Zgłaszanie zdjęć
Zgłaszanie do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, za pomocą przesłania e-maila na adres: biuro@itvjedrzejow.pl w tytule zawierające hasło „Konkurs” a w treści prawidłową odpowiedź i dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu.

Odpowiedzi nadesłane inną drogą nie będą brane pod uwagę i nie wezmą udziału w konkursie.

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Cztery pierwsze osóby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają drogą listowną płytę cd z setem i autografem „Alchemist project”.

2.6. Deklaracje
Nadesłanie odpowiedzi na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca odpowiedź i zarejestrowana w systemie:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

– oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

2.7. Nagrody

Nagrodami w konkursie jest są cztery płyty cd z setem i autografami „Alchemist Project” po jednej dla każdego zwycięzcy.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Za dzień rozpoczęcia konkursu uznaje się datę opublikowania materiału na stronie www.itvjedrzejow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *