Akcja Weź Paragon 2012 r. – edukacja i prewencja.

AP email

W okresie od 16 stycznia do 26 lutego b.r. inspektorzy i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach oraz pracownicy Urzędów Skarbowych naszego województwa wspólnie z innymi służbami w ramach ogólnokrajowej akcji Weź Paragon – będą przeprowadzać kontrole punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych, rozrywkowych a także przewoźników świadczących usługi przewozu osób na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 Kontrolerzy sprawdzą prawidłowość:

– prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rejestracja podmiotu gospodarczego, zgłoszenie do opodatkowania),

– posiadania kasy fiskalnej oraz dokonywanie na niej ewidencji całości sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,

– wydawania paragonów stwierdzających dokonanie sprzedaży,

– ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług w urządzeniach innych niż kasy fiskalne.

 

Ze względu na charakter podmiotów, które planujemy skontrolować (punkty gastronomiczne, rozrywkowe) zaplanowane czynności będą przeprowadzane nie tylko w godzinach pracy Urzędu, ale również w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy czyli soboty i niedziele.

 

Cel Akcji Weź Paragon

Główne cele akcji to edukacja i prewencja. Z jednej strony będziemy uświadamiać obywatelom konieczność wydawania paragonów fiskalnych, np. przez restauratorów, sklepikarzy, a z drugiej chcemy zachęcić przedsiębiorców, by paragony wydawali. Takie działania znacząco ograniczą szarą strefę oraz nieuczciwą konkurencję. Pomogą w wprowadzeniu prawnego ładu oraz przyczyniają się do zapewnienia równych warunków funkcjonowania dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Analiza wyników oraz reakcji przedsiębiorców i klientów na przeprowadzane działania pozwala stwierdzić, że czasy w których wielu ludzi uważało, że niepłacenie podatków jest przejawem sprytu i przedsiębiorczości – są już za nami. Obywatele wiedzą że działanie w szarej strefie jest zwykłym oszustwem w stosunku do tych którzy rzetelnie płacą podatki.

Kampania ma przypominać, że wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie dla nie tylko dla kupującego ale również dla wszystkich podatników. W akcji „Weź paragon” chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Paragon to potwierdzenie, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.

Zimową akcję ponownie promuje rysunek Andrzeja Mleczki, jednego z najpopularniejszych polskich rysowników. W charakterystyczny sposób – lekki i satyryczny – ma edukować klientów i sprzedających o potrzebie brania i wydawania paragonu. Kartki pocztowe z rysunkiem będą rozdawane sprzedającym i urlopowiczom.

Podczas zimowej edycji Akcji tak jak latem tak i teraz działania pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej i Urzędów Skarbowych będą prowadzone dwukierunkowo. Przede wszystkim akcja będzie szeroko rozumianą kampanią społeczną, mającą na celu uświadomienie potencjalnym klientom wagi ewidencjonowania sprzedaży i wydawania paragonów fiskalnych. Z drugiej strony, prowadzone czynności kontrolne będą badać czy nałożone obowiązki wynikające z przepisów prawa są realizowane w sposób prawidłowy, ujawnią czyny zabronione oraz doprowadzą do ukarania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Będziemy przypominać klientom jakie są korzyści (prawa) wypływające z faktu posiadania dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru lub usługi w postaci paragonu oraz to, że każdy z nas żądając paragonu ma bezpośredni wpływ na wartość podatków wpływających do budżetu państwa.

Poprzez każdorazowe żądanie paragonu mobilizujemy sprzedawców do ewidencji każdej sprzedaży co gwarantuje, że podatek zawarty w cenie towaru lub usługi zostanie odprowadzony do budżetu państwa i wzmocni uczciwą konkurencję.

Ważne, aby o cenie towaru czy usługi decydowała uczciwa konkurencja, a nie brak ewidencjonowania towarów lub usług na kasie fiskalnej.