Bezpłatne szkolenia zawodowe dla rolników!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Człowiek – najlepsza inwestycja!

 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE DLA ROLNIKÓW!!!

 

Skorzystaj z darmowych szkoleń oferowanych w ramach projektu

 

Zwiększ swoje szanse poza rolnictwem” i zdobądź nową pracę:

 

 

KUCHARZ (dla kobiet)

 

MAGAZYNIER (dla kobiet i mężczyzn)

 

W ramach każdego szkolenia prowadzone są praktyczne zajęcia nauki zawodu oraz zajęcia z doradcą zawodowym. Uczestnicy otrzymują również: zwrot kosztów dojazdu, posiłki, certyfikaty.

 

W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie rolnicy oraz domownicy ubezpieczeni w KRUS z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa świętokrzyskiego.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty konieczne do zapisu na szkolenia można pobrać ze strony http://www.gdp-krakow.pl/projekty/realizowane-projekty/art,26,zwieksz-swoje-szanse-poza-rolnictwem.html oraz w Biurze projektu:

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce

Tel. 41/ 366 20 16, e-mail: gdp.kielce@wp.pl

baner_GDP_UrzPra