Bezpiecznie na imprezach masowych

W środę tj. 7 września 2011r. o godzinie 11 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się spotkanie robocze Powiatowego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa imprez masowych, zawodów sportowych i innych uroczystości. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta powiatu jędrzejowskiego –Edmund Kaczmarek, Komendant  Powiatowy Policji w Jędrzejowie – podinsp. Sławomir Sędybył, Zastępca Naczelnika Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach – podinsp. Jacek Pisarek, specjalista Sztabu Komendy Wojewódzkiej w Kielcach podkom. Marcin Chatys, naczelnik Wydziału Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie – Arkadiusz Chyla, przedstawiciele klubów piłkarskich z terenu powiatu jędrzejowskiego, przedstawicel Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, przedstawiciele gmin z terenu powiatu oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

 

Celem spotkania było nawiązanie wielopodmiotowej współpracy związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, meczów sportowych i innych uroczystości. Praca zespołu polegać będzie na bieżącej wymianie informacji dotyczących koordynacji działań i odpowiedniego zabezpieczania tego typu imprez a tym samym na zapobieganiu incydentom o charakterze chuligańskim i zwalczaniu tego zjawiska. Podczas spotkania omówiono ogólne zasady funkcjonowania zespołu. Starosta, Edmund Kaczmarek zaproponował formułę składu zespołu, jak również sposób umocowania prawnego. W skład pracy zespołu ma wejść 7 członków, w tym przedstawiciele starostwa, policji, gmin miejskich klubów piłkarskich oraz Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie, podinsp. Sławomir Sędybył zadeklarował opracowanie projektu statutu tego zespołu,  który zostanie przesłany zainteresowanym do konsultacji i wniesienia ewentualnych uwag i spostrzeżeń.

 

Źródło: KPP Jędrzejów