Bezpłatna spirometria w Słupi Jędrzejowskiej

W czwartek 27 czerwca w Świętokrzyskiem będzie można zrobić sobie darmowe badania płuc w ramach Polskiego Dnia Spirometrii. W powiecie jędrzejowskim takie badanie będzie można wykonać w godzinach od 8-15 w Słupi Jędrzejowskiej – NZOZ PL Euromed, Słupia Jędrzejowska 2A, w dniach 27-29 czerwca, w godzinach 8 -15, tel. 41 38 16 056

Spirometria to nieinwazyjne badanie podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego i jest niezbędna do kontroli efektów leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Główne wskazania do wykonania spirometrii:
• objawy ze strony układu oddechowego: duszność, kaszel, świszczący oddech,
sinica
• deformacje klatki piersiowej
• nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych sugerujące choroby układu
oddechowego: nieprawidłowe badania gazometryczne, podwyższony poziom
hemoglobiny w badaniu morfologii krwi.
• zmiany chorobowe na zdjęciu klatki piersiowej
• przed planowanymi zabiegami operacyjnymi szczególnie w obrębie klatki
piersiowej
• ocena wpływu chorób pozapłucnych na czynność układu oddechowego (np. chorób
reumatycznych)
• badania profilaktyczne u osób z czynnikami ryzyka ( palących tytoń, narażonych
w miejscu pracy na czynniki toksyczne )
• monitorowanie efektów leczenia (np. w astmie oskrzelowej i przewlekłej
obturacyjnej chorobie płuc)
• monitorowanie postępu chorób obturacyjnych układu oddechowego