Bezpłatne kursy dla seniorów

Mieszkańcy Gminy Jędrzejów stoją przed szansą podniesienia swoich kwalifikacji i umiejętności z zakresu języka angielskiego i obsługi komputera. Już 13 marca 2014 r. ruszy nabór na kursy języka angielskiego i informatycznego dla osób 50+ i starszych. W kursie języka angielskiego i informatycznym mogą wziąć udział osoby, w przedziale wiekowym 50 – 64 lata, a także starsze w przypadku, kiedy deklarują powrót na rynek pracy. Kursy mają za zadanie sprostać oczekiwaniom osób dojrzałych.

Każdy uczestnik nabędzie umiejętność korzystania z komputera i pozna możliwości, jakie daje Internet. Organizator zapewnia, że po kursie języka angielskiego wiele sformułowań będzie zrozumiałych, a zagraniczny wyjazd nie wzbudzi lęku przed nieznajomością tego najpopularniejszego języka.
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9.

Kursy są bezpłatne, ponieważ są w całości finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tym środkom uczestnicy otrzymają również podręczniki i inne pomoce, a w przerwach poczęstunek.

Osoby zainteresowane ww. zajęciami organizator zaprasza do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych w dniach 13 – 20 marca 2014 r. w godzinach od 900

Handlowego – Piast, Plac T. Kościuszki 19 – II piętro – wejście od ulicy 3-go Maja czyli strona pomieszczeń biurowych W tych dniach i godzinach będzie czekał na Państwa koordynator projektu, który będzie wydawał i zarazem przyjmował formularze zgłoszeniowe.

Zapraszamy.