„Czyste płuca”

 Logo TobŚwiętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w ramach działania Koalicji Antytytoniowej woj. świętokrzyskiego inicjuje rozpoczęcie konkursu: „Czyste płuca” jako idei propagującej działania antytytoniowe na terenie zakładów pracy, instytucji, organizacji.

W skład Koalicji Antytytoniowej wchodzą:

1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego

3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

4. Komenda Wojewódzka Policji

5. Kuratorium Oświaty w Kielcach

6. Urząd Miasta Kielce

7. Świętokrzyskie Centrum Onkologii

8. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

9. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

10. Świętokrzyski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

11. Komenda Straży Miejskiej

12. Gazeta „Echo Dnia”

13. Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej

Myślą przewodnią naszych działań jest pierwszy punkt Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zachęcający do niepalenia tytoniu.

Coraz więcej pracodawców dba o zdrowie swoich pracowników wprowadzając politykę miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego.

Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego przynosi korzyści ekonomiczne i społeczne.

Korzyści ekonomiczne:

 

 • większa wydajność pracowników nie narażonych na dym tytoniowy,

 • brak straty czasy pracy,

 • niższe koszty sprzątania

 • mniejsze koszty związane z leczeniem

 

Korzyści zdrowotne:

 

 • zmniejszenie narażenia ludzi na utratę zdrowia,

 • spadek liczby chorujących i umierających na choroby odtytytoniowe

 

Korzyści społeczne:

 

 • lepszy wizerunek przedsiębiorstwa dbającego o zdrowie pracowników oraz klientów.

 

 

Realizowanie skutecznej polityki w zakresie tworzenia środowisk pracy wolnych od dymu tytoniowego jest głównym priorytetem wynikającym
z wprowadzonej w dniu 15 listopada 2010 r. nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Pracodawca jest zobowiązany do podejmowania działań na rzecz podtrzymania i wzmacniania zdrowia wszystkich zatrudnionych na podstawie następujących aktów prawnych:

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art.66 ust.1), która mówi
  o tym, że „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”

 • Kodeks Pracy (art. 207§ 2) „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnieni bezpiecznych
  i higienicznych warunków pracy (…).

 

 

Dodatkowo zarówno pracodawcę, jak i pracownika mogą spotkać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zakazu palenia w miejscu pracy.

Każde przedsiębiorstwo powinno wypracować działania zmierzające do eliminacji palenia w zakładzie pracy.

 

Koalicja ustaliła następujące kryteria do nominacji do otrzymania Statuetki „Czyste płuca”:

– całkowity i rzeczywisty zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu pracy, instytucji i organizacji

– wyeksponowanie znaków wizualnych zakazu palenia

– mile widziane inicjatywy zmierzające do propagowania zdrowego stylu życia np: zajęcia sportowe, wycieczki, rajdy ( działalność stała lub akcyjna)

– realizacja działań antytytoniowych na terenie zakładu, instytucji
lub organizacji

– zakłady liczące przynajmniej 10 osób zatrudnionych

– wypełnienie odpowiedniego druku ( Karta informacyjna)

– do konkursu przystąpić zakłady pracy, instytucje i organizacje w których nie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia zgodnie z Ustawą z dnia 15.11.2010

– Czas trwania konkursu 10 styczeń – 10 kwiecień 2012.

– Informację należy przesłać na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, lub pocztą elektroniczną pzioz@wsse-kielce.pl„>pzioz@wsse-kielce.pl : tel. 41 335-96-60