Dobre praktyki w zakresie integracji i aktywizacji lokalnego społeczeństwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” realizując Lokalną Strategię Rozwoju w latach 2007-2013 wsparła 21 stowarzyszeń. Projekty były realizowane przez podmioty, w których prężnie działają osoby młode posiadające ciekawe pomysły, rozwiązania, osoby kreatywne, chcące pobudzić lokalną społeczność do aktywności.

Oto kilka dobrych praktyk tych działań:

– Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja regionu Jędrzejowskiego. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 13 934,36 zł.

– V piknik rodzinny, VI piknik rodzinny, VII piknik rodzinny. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 33 205,28 zł.

– V dni kultury chrześcijańskiej, VII dni kultury chrześcijańskiej, VIII dni kultury chrześcijańskiej. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 28 489,32 zł.

– Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mnichowie w zestawy komputerowe z dostępem do internetu. Beneficjent – Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 8 106,00 zł.

– Organizacja imprezy sportowej pn. „I Spartakiada Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Jędrzejowskiego”. Beneficjent – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy; kwota uzyskanego dofinansowania 8 678,00 zł

– 60 lat w sporcie i środowisku Ludowego Klubu Sportowego "Piaskowianka" Piaski. Beneficjent – Ludowy Klub Sportowy; kwota uzyskanego dofinansowania 21 032,00 zł.

– Wymiana stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w miejscowości Rembieszyce. Beneficjent – Stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 7 289,45 zł.

– Akademia Sportu- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 14 947,00 zł.

– Remont- Wyposażenie świetlicy, budynku OSP Sieńsko. Beneficjent – Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 22 352,13 zł.

– Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Rożnicy. Beneficjent – Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 20 029,77 zł.

– Remont instalacji elektrycznej, docieplenie stropu, sufity podwieszane w świetlicy przy OSP w Słupi. Beneficjent – Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 25 000,00 zł.

– „Pamięć historii żyje w nas” – obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszkowie. Beneficjent – Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 22 396,07 zł.

– Remont świetlicy wiejskiej w Obiechowie Etap I. Beneficjent – Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 21 361,48 zł.

– Przystosowanie i wyposażenie części strażnicy OSP w Starej Olszówce na potrzeby świetlicy wiejskiej. Beneficjent – Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 23 334,00 zł.

– Wydanie czasopisma „Przyjaciel Wodzisławia”. Beneficjent – stowarzyszenie; kwota uzyskanego dofinansowania 3 022,11 zł.

– „Remont środowiskowego domu kultury w Nawarzycach”. Beneficjent – Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 24 987,85 zł.

– Bajkowy plac zabaw. Beneficjent – Ochotnicza Straż Pożarna; kwota uzyskanego dofinansowania 14 000,00 zł.

– Organizacja turnieju piłki nożnej pn. „Wakacyjna Liga Piłki Nożnej 2011” w Wodzisławiu. Beneficjent – klub sportowy; kwota uzyskanego dofinansowania 4 978,96 zł.

 

W obecnym programowaniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będzie ogłaszało nabory wniosków na przedsięwzięcia: organizacja szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych, integracja międzypokoleniowa, młodzi rodzice na rynku pracy, promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i  usług lokalnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego, wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w nowym okresie programowania uzyskają Państwo w Biurze LGD (ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie) lub telefonicznie (41 386 41 14). Ponadto zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.lgdjedrzejow.pl.