Feralny wtorek na drogach powiatu

We wtorek 3 sierpnia 2010 r. o godzinie 14:18 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Jędrzejowie otrzymało informacje o wypadku w miejscowości Prząsław. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu Straży Pożarnej stwierdzono zderzenie samochodu osobowego z przyczepą ciągniętą przez ciągnik rolniczy. Ruch na drodze był zablokowany. W samochodzie osobowym znajdowała się poszkodowana pasażerka. Wykonanie dostępu do poszkodowanej zrealizowano przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego. Poszkodowanej udzielono kwalifikowanej pomocy przedmedycznej poprzez założenie kołnierza szyjnego oraz wsparcia psychicznego. W czasie udzielania pomocy przybyła karetka Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowaną wydobyto z samochodu w obecności lekarza i przetransportowano do karetki, w celu dalszych badań kobietę przewieziono do szpitala

Na miejsce zdarzenia przybył naczelnik wydziału operacyjnego KP PSP w Jędrzejowie. Po przeprowadzeniu czynności operacyjnych przez Policję, jezdnię uprzątnięto z resztek pokolizyjnych. Uszkodzony samochód zabrała służba drogowa, a przyczepę rolniczą odtransportował właściciel na pobocze. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano policji.

 

We wtorek 3 sierpnia 2010 r. o godzinie 18:26 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Jędrzejowie otrzymało informacje o wypadku w miejscowości Węgleszyn. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu OSP Węgleszyn oraz karetki Pogotowia Ratunkowego stwierdzono zderzenie trzech samochodów. Kierowcy samochodów VW Transporter i Fiat 126p samodzielnie opuścili pojazdy, natomiast w samochodzie Skoda Felicja pozostawał ciężko ranny kierowca. Ruch na drodze gminnej był zablokowany. Zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Po przybyciu zastępu JRG Jędrzejów przystąpiono do wykonania dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Po wykonaniu w/w czynności poszkodowanego wydobyto na nosze typu „Deska” i odtransportowano przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala celem dalszych badań.Po wykonaniu czynności operacyjnych prowadzonych przez Policję miejsce zdarzenia uprzątnięto z resztek pokolizyjnych, a rozlane płyny eksploatacyjne zlikwidowano sorbentem „ Compact”. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano Policji.

źródło: Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

tekst: Aleksandra Kokosińska