I Ty pomóż zbierać zakrętki

Stowarzyszenie „Andreovia” w Jędrzejowie włączyło się w ogólnopolską

akcję „Zakrętki.info – pomagamy nie tylko przyrodzie…” prowadzoną przez Fundację Nauka i Kultura z siedzibą w Krakowie.

Celem akcji jest uświadomienie ludziom, iż poprzez mały czyn, jakim jest zbieranie zakrętek, można zarazem pomóc przyrodzie oraz niepełnosprawnym dzieciom. Akcja polega na zbieraniu plastikowych zakrętek od napojów typu PET, a potem odsprzedawaniu ich jako surowca wtórnego firmom recyklingowym.

Fundacja pomogła już czterem dzieciakom wyposażając ich w wózki inwalidzkie. Obecnie pomaga dziesięcioletniemu Jakubowi ze Skarżyska-Kamiennej, który choruje na Dystrofię Mięśniową postępującą typu Duchenne’a. Koszt zakupu wózka inwalidzkiego to około 7000 zł.

– Postanowiliśmy włączyć się w tę akcję, ponieważ robiąc tak niewiele można zmienić czyjeś życie, choć trochę… – powiedział prezes Stowarzyszenia „Andreovia” Łukasz Bełdowski
– Namawiam wszystkich bardzo serdecznie, aby pamiętali o odkręceniu zakrętki, odłożeniu jej, a potem dostarczeniu do nas, a my już resztą się zajmiemy.

Zakrętki należy dostarczać do siedziby Stowarzyszenia „Andreovia” przy ul. Armii Krajowej 9 w 
Jędrzejowie (budynek internatu).

Kontakt z koordynatorem: jedrzejow@zakretki.info
Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji.

– Bardzo zachęcam do włączenia się do akcji i jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, który już nas wsparli – powiedział Łukasz Bełdowski.