II Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne 2011 o puchar Starosty Jędrzejowskiego

poetekII Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne 2011 o puchar Starosty Jędrzejowskiego odbędzie się w dniu 24.09.2011 w godzinach 11:30 –16:00 na trasie całkowicie zamkniętej na ul. Przypkowskiego, w ruchu okrężnym/ wahadłowym. długość okrążenia 1900 m. (wg zał. mapa trasy). Zgłoszenia do wyścigu można nadsyłać do dnia zawodów tj.24.09.2011r. na adres Organizatora pocztą elektroniczną na email lub osobiście w dniu zawodów ( Biuro zawodów: ZSP Nr1) tel/fax kontaktowy: 41 3862211 email: cycling.mpgroup@gmail.com oraz www.zawody.info.