II Świętokrzyska Spartakiada Amazonek w Sędziszowie.

Organizatorem II Świętokrzyskiej Spartakiady Amazonek w Sędziszowie była Bożena Wójcik – należąca do lokalnego Stowarzyszenia Amazonek oraz Renata Kamienik – przedstawicielka
Fundacji Rozwoju „Progress” w Zagnańsku. Misją wydarzenia było przede wszystkim zminimalizowanie strachu przed badaniami profilaktycznymi które pomagają wykryć nowotwór złośliwy we wczesnym jego stadium. Celem natomiast integracja Amazonek ze wszystkich Stowarzyszeń w województwie, promowanie aktywności fizycznej dla kobiet po zabiegu szpitalnym oraz wsparcie psychiczne i wzajemna pomoc.