III miejsce dla „Kaprysu”

Podczas VIII Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w dn. 13 czerwca 2010 roku III miejsce w kategorii Inne Formy powyżej 15 lat wywalczył Zespół Taneczny „Kaprys” działający przy Domu Kultury w Małogoszczu.

Dziewczęta przedstawiły najnowszy układ taneczny pt. „Ach te baby”. W debiutującej choreografii pt. „Zabawa w koty i myszy” zaprezentował się Zespół Taneczny „Kaprys Junior” w kategorii inscenizacja taneczna do 15 lat. Młode tancerki /najstarsza ma 9 lat/ nagrodzone zostały gromkimi brawami przez publiczność.