Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Logo_LGDZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” uprzejmie informuje, iż planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 24. 11. 2010r. do 10. 12. 2010r. w ramach następujących działań:

 

1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

– limit dostępnych środków – 590 979,24 zł.

2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

– limit dostępnych środków –370 461,00 zł.

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

– limit dostępnych środków – 384 291,50 zł.

4. Odnowa i rozwój wsi

– limit dostępnych środków – 2 623 032,00 zł.

 

Zachęcamy beneficjentów do przygotowywania i składania wniosków w ramach poszczególnych działań.

 

Zapraszamy również na szkolenia w ww. zakresie, które odbędą się w dniach 4, 17, 22 listopada 2010 r. o godz. 10 00 w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9, II piętro ( Świetlica ).

 

Szczegółowe informacje na temat pozyskiwania środków finansowych z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Oś 4 LEADER ), wiadomości na temat dofinansowania wybranej przez Państwa operacji oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie uzyskacie Państwo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, 28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, III piętro w godz. 8 00 – 16 00, pod numerem telefonu : 41 386 41 14 oraz na stronie internetowej – www.lgd_jedrzejow.republika.pl.