INFORMACJA O SZKOLENU

Logo_LGDUprzejmie informujmy, ze Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –Gryf”  organizuje odpłatne szkolenie dla pracodawców z zakresu BHP z elementami PPOŻ.
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) Ochrony pracowników przed  zagrożeniami związanego z wykonywaną pracą.
Szkolenie jest przeznaczone dla:
a) pracodawców, w tym osób kierującymi przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami zakładami prywatnymi ,urzędami, spółdzielniami,
b) innych osób kierujących pracownikami(mistrzów, brygadzistów ,kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Szkolenie zostanie przeprowadzone pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 uczestników.
Koszt szkolenia poniosą bezpośrednio uczestnicy szkolenia.
Prosimy zainteresowane osoby o zgłoszenie swojego uczestnictwa w w/w szkoleniu do Biura LGD  w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9  tel: 41 386-41-14, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  lgdjedrzejow@onet.eu
Bliższe informacje można uzyskać bezpośrednio u Dyrektora Biura LGD  pod numerem telefonu: 41 386-41-14  lub  724-131-830