INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W SEZONIE 2011/2012

articles1. Drogi  gminne, wewnętrzne, ulice oraz  pozostałe  drogi  będące pod Zarządem Gminy są w utrzymaniu Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie  ul. Dworcowa  19     

tel. kontaktowe: 41 3812023,

Wiesław  Jarzyński – Dyrektor ZUK,
tel. kom. 608381012

Antoni Walocha – mistrz d/s eksploatacji ZUK,
tel. kom. 663241201

 2.  Drogi  powiatowe  w  tym ulice: Wodzisławska, Przemysłowa, Sportowa, Gródek, Nagłowicka, Jedrzejowska są w utrzymaniu Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Jędrzejowie, ul. Okrzei  83, tel. 41 386 11 71 lub 41 386 14 26.

Marek  Grad – Dyrektor  ZDP w Jędrzejowie,
tel. kom. 509610881

Dariusz  Adamek – Z-ca Dyrektora ZDP w Jędrzejowie,
tel. kom. 509610887

– Obwód  Drogowy  Wodzisław
tel. 41 380 60 33

Prosimy kierowców by nie zostawiali  swoich  pojazdów  przy  drogach publicznych dłużej niż jest to niezbędne, gdyż blokują one służbom miejskim możliwość odśnieżania  poboczy i  miejsc  parkingowych, zwłaszcza  na Osiedlu Sady i Na Skarpie.