Rusza kampania „Zobacz! Zareaguj! Zadzwoń!”

Policja Świętokrzyska wspólnie z Wojewodą Świętokrzyskim oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego rozpoczęła realizacje spotu telewizyjnego promującego kampanię profilaktyczno-edukacyjną pn. „Zobacz! Zareaguj! Zadzwoń!”. Głównym założeniem kampanii jest zachęcenie mieszkańców naszego województwa do reagowania w sytuacjach naruszenia przepisów prawa w tym zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Kampania będzie prowadzona w kilku odsłonach. Dzisiaj została zainaugurowana konferencją prasową, w której udział wzięli przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w przedmiotową kampanię oraz media. W stacjach telewizyjnych i radiowych emitowane będą spoty kampanii. Kolejnym elementem będą audycje radiowe i artykuły prasowe zachęcające społeczność lokalną do współpracy z policją. Plakaty z przesłaniem kampanii trafią do instytucji publicznych. Następnym etapem będzie zaprezentowanie spektaklu pn. „Upside down – czyli kołami do góry”, ukazującego skutki braku reakcji na negatywne zachowania uczestników ruchu drogowego. Prezentacja spektaklu odbywać się będzie podczas spotkań z młodzieżą w placówkach oświatowych i połączona będzie z dyskusją.

Jest to inicjatywa, u której podstaw leży nie tylko kwestia zmniejszenia zagrożeń na drogach, ale konieczność poprawy bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu, poprzez realizację profesjonalnych działań prewencyjnych oraz dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Akcję wspiera Bogdan Wenta.

 

Źródło: KWP Kielce

{jcomments on}