KONKURS!!! DO ROZDANIA PŁYTY ANGIE

zdj19cie

Mamy dla Was drodzy internauci super niespodziankę jaką są cztery płytki CD wraz ze zdjęciem i autografem ANGIE (Anna Turska), wokalistki grupy muzycznej Alchemist Project. Aby wziąć udział w tym konkursie trzeba tylko nadesłać meila z prawidłową odpowiedzią najlepiej jak najdzybciej. Pytanie konkursowe brzmi – JAKI TYTUŁ NOSI NOWONAGRANY VIDEOCLIP WSPÓLNIE Z DJem CJ STONEM, SHERLOCKIEM i ANGIE. Prawidłowe odpowiedzi wysyłajcie na biuro@itvjedrzejow.pl. Niestety nie wysyłamy nagród drogą pocztową, odbiór płytek CD w studiu Telewizji iTV. Lista szczęśliwych zwycięzców zostanie opublikowana na stronie.  

Dotychczasowa lista osób, którzy zostali szczęśliwymi posiadaczami płyt CD i zdjęć wraz z autografem artystki ANGIE.

 

Agnieszka Krawczyk
Agnieszka Krawczyk

Szymon Surgiel

Szymon Sygut 

 

Jacek Kaczmarczyk

jacek kaczmarczyk

 

Karolina Gądek
Karolina Gądek

 

 

KONKURS INTERNETOWY – Mamy dla Was drodzy internauci super niespodziankę jaką są cztery płytki CD wraz ze zdjęciem i autografem ANGIE (Anna Turska) wokalistki grupy muzycznej ALCHEMST PROJCT. Aby wziąć udział w tym konkursie trzeba tylko nadesłać meila z prawidłową odpowiedzią, najlepiej jak najszybciej. Pytanie konkursowe brzmi – Jaki tytuł nosi nowonagrany videoclip wspólnie z Djem CJ Stonem, Sherlockiem i ANGIE. Prawidłowe odpowiedzi wysyłajcie na biuro@itvjedrzejow.pl Niestety nie wysyłamy nagród drogą pocztową, odbiór płytek CD w studiu Telewizji iTV. Lista szczęśliwych zwycięzców zostanie opublikowana na stronie.

Konkurs

„Anna ANGIE Turska”

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel

Celem konkursu jest promocja wokalistki „Anny Turskiej”, która zaraz po swoim koncercie, dnia 14 lipca w Centrum Kultury w Jędrzejowie przeznaczyła dla iTV Jędrzejów cztery płyty CD i zdjęcia ze swoim autografem.

1.2. Regulamin
Konkurs „Anna ANGIE Turska” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu jest iTV Jędrzejów z siedzibą w Jędrzejowie.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób.

2.2. Pytanie konkursowe

Pytanie brzmi: ”Jaki tytuł nosi nowonagrany videoclip z Djem CJ Stonem, Sherlockiem i ANGIE”.

2.3. Terminy

Cztery pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na zadane przez nas pytanie zdobywają nagrody.

2.4. Zgłaszanie zdjęć
Zgłaszanie do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, za pomocą przesłania e-maila na adres: biuro@itvjedrzejow.pl„>biuro@itvjedrzejow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w tytule zawierające hasło „Konkurs – Anna ANGIE Turska” a w treści prawidłową odpowiedź i dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu.

Odpowiedzi nadesłane inną drogą nie będą brane pod uwagę i nie wezmą udziału w konkursie.

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Cztery pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie zostaną poinformowane drogą elektroniczną o zdobytych nagrodach.

2.6. Deklaracje
Nadesłanie odpowiedzi na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca odpowiedź będzie zarejestrowana w systemie:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

– oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

2.7. Nagrody

Nagrodami w konkursie są cztery płyty CD wraz ze zdjęciem i autografem wokalistki Anny ANIGE Turskiej. Po jednej dla każdego zwycięzcy.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych, lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Za dzień rozpoczęcia konkursu uznaje się datę opublikowania materiału na stronie www.itvjedrzejow.pl