Kontakt

Patronat Medialny

Chcąc wspierać lokalne inicjatywy, wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe i inne proponujemy państwu bezpłatną promocję na łamach serwisu www.itvjedrzejow.pl na zasadzie patronatu medialnego.

Oferujemy z naszej strony:
– umieszczenie pełnej prezentacji imprezy/wydarzenia na głównej stronie portalu www.itvjedrzejow.pl
– oprócz tekstów, możliwość zamieszczenia zdjęć (opcja stworzenia galerii), grafik, plików dźwiękowych, plików wideo, i innych.
– prezentację animowanego banera reklamowego imprezie na na stronie głównej i/lub innych stronach portalu (np. dwa tygodnie przed imprezą)
– możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy, a w przypadku większych imprez również znaków firmowych sponsorów (logo)
– rozesłanie informacji o imprezie użytkownikom serwisu

W zamian oczekujemy z Państwa strony:
– opublikowania logo portalu itvjedrzejow.pl w materiałach drukowanych (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, program, zaproszenia),
– prezentacji adresu w trakcie trwania imprezy.
– umożliwienie zamieszczenia w widocznym miejscu banera reklamowego portalu podczas trwania imprezy (np. przy scenie – wielkość 3x1m)
– w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. biletowany koncert) – 3 biletów

Uwagi techniczne:
Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp. , ale preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików komputerowych.

Wymagania:
– pliki tekstowe – w formacie .doc  .docx(Microsoft Word), .rtf lub .txt
– zdjęcia – w formacie .jpg,
– pliki graficzne – w formacie .gif .jpg .pdf
– pliki dźwiękowe – w formacie .wav lub .mp3,
– animowane banery reklamowe – w formacie .gif, .swf – rozmiary 585×150 pikseli
– strony internetowe – w formacie .html (.htm, .shtml).
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.

Uwagi końcowe:
Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie – w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.

Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych.

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.

Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach – prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn.

Redakcja

Łukasz Bełdowski – redaktor naczelny telewizji, operator kamery, montażysta
Kontakt: tel. 604 090 160 lub beldowski@gmail.com
 
Mateusz Śliwa – zastępca redaktora naczelnego , operator kamery, montażysta
Kontakt: itvjedrzejow@gmail.com

Joanna Podgórska – redaktor

Dominik Mokosiej – redaktor

i
W razie pytań prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym.
 
Jeżeli nagrałeś, sfotografowałeś lub jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia wyślij na itvjedrzejow@gmail.com