Laur Zwierciadła Dobroci dla Dariusza Lisowskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Talentów Dziecięcych Art  Pro przyznało pierwsze Laury Zwierciadła Dobroci.

Decyzją kapituły wyróżnienia zostaną wręczone trzem osobom, których aktywność na rzecz promocji dziecięcych talentów artystycznych jest trudna do przecenienia.

W pierwszej edycji Laurów Zwierciadła Dobroci uhonorowano Barbarę Pałkę, nauczycielkę wychowania muzycznego w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, która odkryła i profesjonalnie oszlifowała talent wokalny zwyciężczyni ostatniego programu Mam Talent, Magdy Welc.

Statuetka Zwierciadła Dobroci powędruję także do rąk Dariusza Lisowskiego, pełnomocnika  Starosty Jędrzejowskiego ds. sportu  – Świętokrzyskie –  za szczególną pasję i wyjątkową formułę promocji sportu wśród dzieci i młodzieży, jako jedną z metod przeciwdziałania zagrożeniom narkomanii, przemocy i złych wyborów życiowych u najmłodszych.

Z ogromną satysfakcją Kapituła Zwierciadła Dobroci przyznała jego Laur Piotrowi Śliwiakowi, samorządowcowi i  maratończykowi z Braniewa, animatorowi szeregu inicjatyw charytatywnych na rzecz chorych dzieci. Braniewski kawaler Lauru od pięciu lat wspiera  Fundację Nasze Dzieci Ewy Gorzelak, organizując koncerty, w których wypełnia się najpiękniejsza funkcja empatii  – dzieci dla dzieci.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Talentów Dziecięcych Art  Pro uznało, że uroczystości wręczania insygniów Lauru Zwierciadła Dobroci winny odbywać się w środowisku codziennej aktywności osób wyróżnionych i w związku z tym, edycja z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka będzie miała swoje trzy odsłony, w Jędrzejowie, Braniewie i Niedrzwicy Dużej.

Kapituła pracuje już nad kolejnymi kandydaturami, których propozycje napłynęły z całego kraju. Znamiennym jest fakt, iż większość zgłaszanych osób nie jest znana szerszej opinii publicznej, zaś w swych lokalnych środowiskach cieszy się ogromnym uznaniem za moc dobra czynionego na rzecz dzieci i dorastającej młodzieży.

 

Źródło: http://art-pro.org/Laur/