t1a Mamy pracujące mamy!

zaproszenie mamy

W imieniu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych pragniemy poinformować o rozpoczęciu projektu „mamy pracujące mamy!”, realizowanego w partnerstwie z NSZZ „Solidarność” – Region Świętokrzyski.

Ideą projektu jest upowszechnienie wiedzy kreującej kobietę-matkę jako pełnowartościowego, dobrze zorganizowanego pracownika. Projekt ma za zadanie promować godzenie życia zawodowego
i rodzinnego, a także przeciwdziałać krzywdzącym stereotypom pracującej matki.

 

Działania projektu pozwolą również wypromować przedsiębiorcę jako skutecznego, elastycznego partnera na linii pracodawca-pracownik. Celem projektu jest wskazanie pracodawcom, pracownikom kadr, menagerom oraz kobietom korzyści płynących z zatrudniania w ramach flexicurity i efektywnej organizacji czasu pracy.

 

Na konferencji zaprezentowana zostanie charakterystyka projektu oraz wyniki badań fokusowych dotyczące polityki świętokrzyskich przedsiębiorców wobec zatrudniania kobiet-matek. Udział wezmą przedstawiciele lokalnych samorządów oraz przedsiębiorcy, którzy zaprezentują przykłady dobrych praktyk stosowanych w swoich firmach.

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję otwierającą wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 23.01.2012 r. o godzinie 9.00 w Starostwie Powiatowym przy ulicy 11 Listopada 83 w Jędrzejowie.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do 17.01.2012 r.

 

Kontakt: Bogusława Wypych: e-mail: bwypych@vp.pl; tel: 41 386 4114, kom. 507 037 722

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!