Mamy projekt nowego rynku w Jędrzejowie!

Wszyscy kandydaci na urząd burmistrza Jędrzejowa deklarują, że ich priorytetem inwestycyjnym po ewentualnej wygranej w wyborach będzie remont rynku.

By ułatwić przyszłemu włodarzowi naszego miasta realizację swoich obietnic wyborczych i skrócić mu drogę do realizacji tak bardzo oczekiwanych przez mieszkańców zmian w niechlubnej jak dotąd wizytówce Jędrzejowa jaką pozostaje rynek – z wielką radością oznajmiamy, że projekt nowego rynku już jest gotowy.

Wszyscy kandydaci na urząd burmistrza Jędrzejowa deklarują, że ich priorytetem inwestycyjnym po ewentualnej wygranej w wyborach będzie remont rynku.

By ułatwić przyszłemu włodarzowi naszego miasta realizację swoich obietnic wyborczych i skrócić mu drogę do realizacji tak bardzo oczekiwanych przez mieszkańców zmian w niechlubnej jak dotąd wizytówce Jędrzejowa jaką pozostaje rynek – z wielką radością oznajmiamy, że projekt nowego rynku już jest gotowy.

Autorem projektu nowego zagospodarowania rynku jest jędrzejowianin, magister inżynier architekt krajobrazu Marcin Fatyga.

Projekt zakłada drastyczną przebudowę centralnej części miasta. Proponowane zmiany w krajobrazie nawiązują jednak do tradycji i historii Jędrzejowa. Główną ideą projektu jest stworzenie miejsca reprezentacyjno – rekreacyjnego, będącego wizytówką miasta, nieodzownie kojarzącą się z jego historią, a jednocześnie dobrze dopasowaną do jego obecnego charakteru przy uwzględnienie potrzeb i oczekiwań jego mieszkańców.

W centrum nowego rynku będzie znajdować się fontanna wykonana z granitu. W centralnym jej miejscu usytuowana jest rzeźba wykonana z brązu. Idea owej rzeźby oparta jest o fragment jednego z najsłynniejszych zegarów słonecznych znajdujących się w kolekcji Muzeum im. Przypkowskich, a mianowicie zegar z armatką, niegdyś własność króla Polski z początków XVIII w. Stanisława Leszczyńskiego.

Ważnym elementem projektu są nasadzenia zieleni średniej na placu centralnym jako pięć niezależnych od siebie grup o różnych gabarytach powierzchniowych. Następnym projektowanym elementem są „zielone słupy”, będą stanowić one wiecznie zieloną formę nawet w okresie zimowym stanowiąc tym samym niejako alternatywę dla tych roślin.

Elementem, którego przy tego typu placu nie powinno zabraknąć są ławki. Wygląd ławek odbiega od szablonowych rozwiązań. Te w projekcie wykonane są z piaskowca, składają się z dwóch ćwierć okręgów składających się na jeden półokrąg będący siedziskiem. Elementem stale związanym z każdą ławką jest klomb. Jest on usytuowany w centralnym miejscu a wokół niego znajdują się cztery punkty świetlne iluminujące nocą drzewo.

Na placu bocznym w części północno – wschodniej znajduje się przystanek autobusowy a na pozostałych częściach bocznych Rynku znajdują się parkingi samochodowe. Na plac centralny można dostać się od strony północno – wschodniej oraz południowo – zachodniej poprzez łączniki wykonane z nawierzchni granitowej. Cała nawierzchnia poza jezdnią wykonana jest z kostki granitowej o dwóch barwach i rozmiarach.

Co ciekawe projekt nowego rynku wykonywany był w okresie, który nie pozwalał na wyłączenie ruchu samochodowego z centrum. Obecnie w związku z wybudowanymi obwodnicami, ruch z centrum będzie można wyłączyć, dlatego architekt deklaruje, że projekt można dostosować do zaistniałej sytuacji.

Projekt (kliknij zdjęcie aby powiększyć)