Marzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Miąsowej właśnie się spełnia

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Miąsowej niedawno wykazali się niezwykłą kreatywnością i zdobyli cenne nagrody w konkursie „Spełnij marzenie o bezpieczeństwie” organizowanym przez firmę WIŚNIOWSKI. Ich marzenie właśnie zaczęło się spełniać – w placówce trwają prace przedmontażowe.

Konkurs „Spełnij marzenie o bezpieczeństwie” dedykowany był domom dziecka i placówkom opiekuńczo wychowawczym z całego kraju. Spośród 80 ośrodków biorących udział w konkursie, wyróżniono aż 11 – zwycięzcy zdobyli nagrody w postaci produktów firmy Wiśniowski, mających zabezpieczyć placówki jak i tereny wokół nich. A wszystko to w jednym celu – aby dzieci mogły czuć się bezpieczniej.

Obecnie kluczowym etapem akcji jest zapoznanie się z sytuacją poszczególnych placówek, aby

produkty firmy odpowiadały na ich najważniejsze potrzeby. Firma WIŚNIOWSKI jest już po konsultacjach

dotyczących zapotrzebowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z Miąsowej.

Wspólnie zdecydowano, że placówka wyposażona zostanie w 100 metrów ogrodzenia z furtką i bramą

wjazdową. W ten sposób teren domu będzie solidnie zabezpieczony, z pewnością będzie się doskonale

prezentował. Montażu produktów z ramienia producenta podjął się lokalny partner – firma WOLBUD

Kielce, który działania w ramach akcji „Spełnij marzenie o bezpieczeństwie” wykona charytatywnie.

– Każdy projekt musi być wyjątkowy, gdyż potrzeby i oczekiwania mieszkańców każdej z

placówek są inne. Dzięki pomocy naszego partnera firmy WOLBUD Kielce dokonaliśmy dokładnych

pomiarów i intensywnie pracujemy, aby jak najszybciej wywiązać się z naszych konkursowych obietnic –

mówi Katarzyna Świderska dyrektor marketingu firmy WIŚNIOWSKI.