Nabór wniosków w Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Logo_LGDZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” uprzejmie informuje, iż planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 18. 05. 2011r. do 06. 06. 2011r. w ramach następujących działań:

1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów
– limit dostępnych środków – 871 149,95 zł.
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
– limit dostępnych środków – 320 011,00 zł.
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
– limit dostępnych środków – 533 662,00 zł.
Zachęcamy beneficjentów do przygotowywania i składania wniosków w ramach poszczególnych działań. Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, w każdej z gmin powiatu jędrzejowskiego odbędą się bezpłatne konsultacje z potencjalnymi beneficjentami aplikującymi o środki finansowe Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Będą one szansą zdobycia informacji o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW, oś LEADER oraz wyjaśnienia wiele wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku.

 

Poniżej szczegółowy harmonogram zaplanowanych konsultacji:

Gmina

Data

Godzina

Miejsce spotkania

Małogoszcz

 

29. 04 ( piątek)

10 00 – 12 00

 

sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu

Oksa

13 00 – 15 00

Zespól Placówek Oświatowych w Oksie – Stołówka

Nagłowice

 

06.05 ( piątek )

10 00 – 12 00

 

świetlica w budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach

Słupia

Jędrzejowska

 

13 00 – 15 00

Urząd Gminy

w Słupi Jędrzejowskiej

Sędziszów

09.05 ( poniedziałek )

10 00 – 12 00

 

sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Sędziszowie

Wodzisław

13 00 – 15 00

sala posiedzeń Urzędu Gminy w Wodzisławiu

Sobków

 

13.05 ( piątek )

10 00 – 12 00

 

sala konferencyjna Urzędu Gminy w Sobkowie

Imielno

13 00 – 15 00

sala konferencyjna Urzędu Gminy w Imielnie

Jędrzejów

16.05 ( poniedziałek )

10 00 – 14 00

 

siedziba Biura LGD w Jędrzejowie,

ul. Armii Krajowej 9, III piętro

 

Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach.