Nocne pożary w powiecie

W środę 9 lutego o godzinie 21.21 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Jędrzejowie otrzymało informację o pożarze w miejscowości Opatkowice Pojałowskie gm. Imielno.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia, załoga Ochotniczej Straży Pożarnej z Imielna , stwierdziła palące się poddasze budynku mieszkalnego, murowanego, krytego blachą. Domownicy znajdowali się na zewnątrz budynku i nie byli poszkodowani. Teren działań został zabezpieczony. Działania zastępu polegały na podaniu jednego prądu wody na dach celem schłodzenia  blachy, oraz przygotowaniu drugiej linii do wprowadzenia do wnętrza budynku. Przybyłe kolejne dwa zastępy straży z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Jędrzejowie wykorzystały przygotowany PW 52 oraz dodatkowo wprowadziły  prąd  wody  z linii szybkiego natarcia . Po dokonaniu dokładnego rozpoznania stwierdzono pożar warstwy ocieplenia  znajdującej się pomiędzy blachą, a wykończeniem podbicia z płyt gips-karton. W celu dotarcia do źródła ognia ratownicy  przy użyciu podręcznego  sprzętu burzącego zerwali  podbicie i przystąpili do stopniowej lokalizacji pożaru. Przed rozpoczęciem działań gaśniczych ratownicy odłączyli energie do budynku poprzez wyłączenie zabezpieczenia. Przybyłe Pogotowie Energetyczne odłączyło zasilanie w linii energetycznej do budynku .Po zlokalizowaniu pożaru nadpalone ocieplenie z wełny mineralnej i część więźby dachowej usunięto na zewnątrz. Po dokładnym  sprawdzeniu przewodu kominowego  znajdującego się w pobliżu spalonej więźby dachowej i ocieplenia, nie stwierdzono widocznych nieszczelności. Na strychu znajdowała się instalacja, która w wyniku wysokiej temperatury została  przepalona. W związku z brakiem możliwości określenia jednoznacznej prawdopodobnej przyczyny pożaru w dniu 10.02.2011 na miejsce zdarzenia uda się grupa dochodzeniowa z KP PSP w Jędrzejowie. Na wysokość strat wpłynęło spalenie więźby dachowej, ocieplenia, pokrycia dachu (blacha), zniszczone płyty karton – gips. Na czas prowadzonych działań do strażnicy KP PSP w Jędrzejowie zadysponowano dwa zastępy OSP Lasków (4 osoby) i Prząsław(4osoby).

W czwartek 10 lutego o godzinie 3.17 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Jędrzejowie otrzymało informację o pożarze w miejscowości Brzeście gm. Wodzisław. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostki OSP Brzeście stwierdzono  palące się poddasze obory murowanej, pokrytej eternitem. Na poddaszu zgromadzone były słoma i siano. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ,odłączeniu  instalacji elektrycznej budynku, podaniu jednego prądu wody PW52 w natarciu do wewnątrz obory, a  drugiego  w obronie na stojący budynek mieszkalny. Po przybyciu kolejnych jednostek OSP i zastępów JRG Jędrzejów  podano trzeci prąd wody w natarciu na palącą się oborę. Działania te doprowadziły do szybkiej lokalizacji pożaru. W trakcie prowadzonych działań stwierdzono  padnięcie trzech sztuk macior i dziewięciu  prosiąt z powodu dużego zadymienia i częściowego spaleniu się drewnianego stropu. Używając drabin przenośnych strażacy przystąpili do rozbiórki częściowo spalonego stropu drewnianego, wraz ze zgromadzonym sianem i słomą usuwając je na zewnątrz  i dogaszając. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Pogotowie Energetyczne i Policję. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi.