Obwodnica północna coraz bliżej

Przetarg na budowę północnej obwodnicy Jędrzejowa ogłosił kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja w ciągu drogi krajowej 78 jest pierwszą w regionie świętokrzyskim, która będzie współfinansowana w ramach unijnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Planowana kwota dofinansowania to ponad 100 milionów złotych.

Wniosek o dofinansowanie północnej obwodnicy Jędrzejowa został złożony w styczniu 2010 do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, skąd trafi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a następnie do Komisji Europejskiej. Procedura jego rozpatrywania może trwać kilka miesięcy, co nie ma wpływu na termin realizacji inwestycji. W styczniu 2010 złożony został także wniosek do Wojewody o decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej. Równolegle ogłoszony został dwustopniowy przetarg na budowę północnej obwodnicy Jędrzejowa. W pierwszym etapie postępowania przetargowego firmy i konsorcja mogą składać wnioski o dopuszczenie do drugiego etapu, w ramach którego składane będą oferty cenowe. Ilość zainteresowanych przetargiem poznamy 19 marca.
 
Rozpoczęcie prac planowane jest w drugiej połowie 2010. Kielecki oddział GDDKiA oszacował wartość inwestycji na ponad 50 milionów euro czyli ponad 200 mln złotych. Planowana kwota dofinansowania przez Unię Europejską to ponad 26 mln euro czyli ponad 100 mln złotych. Północna obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej 78 Szczekociny – Jędrzejów – Chmielnik będzie miała dwie jezdnie. Trasa o długości blisko 8 kilometrów połączy  miejscowość Prząsław z węzłem kieleckim na istniejącej już wschodniej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi nr 7. W ramach inwestycji przewidziano obiekty zapewniające bezkolizyjny ruch – między innymi budowę wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków czy węzeł na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 728 Końskie – Jędrzejów.

Przetarg na północną obwodnicę Jędrzejowa to trzeci z przetargów na wielkie inwestycje drogowe ogłoszonych przez kielecki oddział GDDKiA w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy – trwają postępowania przetargowe w sprawie obwodnicy Kielc i odcinka Skarżysko –granica województwa drogi ekspresowej S-7, która ma być budowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
15.02.2010

 źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 foto: www.echodnia.eu