Ostrzeżenie hydrologiczne dla województwa świętokrzyskiego

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Przebieg: W ciągu najbliższych 12 godzin w wyniku prognozowanych intensywnych opadów deszczu w zlewniach Nidy, Czarnej Staszowskiej i Kamiennej, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych. W drugiej części doby dalszy wzrost poziomu wody i miejscami przekroczenie stanów alarmowych. Na Wiśle wzrost poziomu wody lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich.
W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach nieobwałowanych prawdopodobieństwo wystąpienia wody z koryta wynosi do 90%, w przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach obwałowanych nie przewidujemy przelania się wody przez koronę wałów.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech