Państwowa Straż Pożarna- Apeluje

Wkrótce rozpocznie się okres kalendarzowej wiosny-czas na który z niecierpliwością czekamy. Nie każdy jednak może cieszyć się ciepłymi promieniami słońca- Strażacy z Komendy Powiatowej i Jednostki Gaśniczej w Jędrzejowie oraz Posterunku Mieszanego w Sędziszowie z niepokojem obserwują coraz cieplejsze dni, gdyż niestety jest to okres w którym odnotowuję się najwięcej pożarów. Już od połowy lutego odnotowano ponad 60 interwencji do palącej się trawy. W większości są one spowodowane bezmyślnością ludzi, którzy lekceważą podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego i wypalają pozostałości roślinne. Pożary te są bardzo niebezpieczne, ponieważ potrafią rozprzestrzeniać się z ogromną prędkością, a powstające zawirowania i ciągi powietrza przenoszą ogień w różnych kierunkach nawet na znaczne odległości. Często osoby, które wznieciły pożar nie są w stanie go opanować czego efektem jest pochłonięcie przez żywioł zabudowań, lasów czy środków transportu. W najgorszym przypadku giną również ludzie! Błędnym jest myślenie że wypalenie trwa poprawia jakość gleby, nawozi ją czy użyźnia. Wprost przeciwnie, ogień wyjaławia ziemię i zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy. Ponadto zaburza naturalny obieg materii i zanieczyszcza glebę pyłami i gazami. Gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliży dróg, znacznie ogranicza widoczność, co może być przyczyną wielu kolizji i wypadków drogowych. Weź pod uwagę, że kiedy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów trwa, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu gdzie trzeba ratować życie! Należy również mieć świadomość, że każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży sporo kosztuje. Te ogromne sumy pokrywane są z Budżetu Państwa, co oznacza, że ciężar finansowy walki z pożarami ponosi całe państwo. Pamiętajmy, że w świetle obowiązującego prawa wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin, a także wypalanie wierzchniej warstwy gleb i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk jak również w odległości do 100m od granicy jest zabronione. W związku z powyższym apelujemy o rozsądek!