Pożar kotłowni w Imielnie

pozarimielnoW czwartek 2 grudnia 2010 roku o godzinie 1.24 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Jędrzejowie otrzymało informację o pożarze w kotłowni budynku mieszkalnego, w miejscowości Sobowice, gm. Imielno. Jako pierwszy na miejsce pożaru przybył zastęp GBA JRG Pińczów. Pożarem objęte było wnętrze piwnicy. Osób poszkodowanych nie było. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu wody z linii szybkiego natarcia do wnętrza piwnicy przez okno. Dowódca przybyłych na miejsce zastępów JRG Jędrzejów przejął dowodzenie. Strażacy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych weszli do wnętrza pomieszczenia z prądem wody czym skutecznie zlokalizowano pożar. Następnie przystąpiono do przegrzebywania i dogaszania zgromadzonego pod bojlerem drewna opałowego. Wnętrze piwnicy oddymiono używając agregatu oddymiającego, a następnie przewietrzono. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano protokolarnie właścicielowi budynku.

źródło: Rzecznik Prasowy KP PSP Jędrzejów Aleksandra Kokosińska