Pożary w powiecie

pobranePożar w Rakoszynie

W poniedziałek 13 grudnia o godzinie 13.46 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Jędrzejowie otrzymało informację o pożarze w miejscowości Rakoszyn gm. Nagłowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Jędrzejowie stwierdzono zadymienie w kuchni domu jednorodzinnego ,mieszkalnego. Pierwsze działania gaśnicze podjął właściciel, który przy pomocy wiadra z wodą skutecznie zlokalizował źródło pożaru. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddymieniu pomieszczeń oraz usunięciu opalonego sprzętu z wnętrza kuchni. Na miejscu obecny był patrol Policji i Pogotowie Energetyczne.

 

 

Pożar w Brynicy Suchej

pobrane_1W poniedziałek 13 grudnia o godzinie 21.29 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Jędrzejowie otrzymało informację o pożarze w miejscowości Brynica Sucha. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Jędrzejowie stwierdzono pożar w

pomieszczeniach suteryny budynku mieszkalnego. Ogień wydobywał się na zewnątrz przez dwa otwory okienne. Lokator suteryny znajdował się przed budynkiem, osób poszkodowanych nie było. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu terenu akcji, odłączeniu prądu w tablicy

rozdzielczo-zabezpieczającej i podaniu dwóch prądów wody do wnętrza pomieszczeń. Ratownicy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych wynieśli z pomieszczenia butlę z gazem propan – butan, którą następnie schłodzono. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do sprzątania i dogaszania tlącego się wyposażania suteryny, następnie pomieszczenia przewietrzono i oddymiono przy użyciu agregatu oddymiającego. Na miejsce zdarzenia przybył Dowódca JRG. Pomieszczenia mieszkalne i strych nad suteryną dokładnie sprawdzono. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia protokolarnie przekazano przybyłej na miejsce zdarzenia właścicielce budynku. Czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzić będzie Policja.