Podsumowanie konkursu „Bierzesz przegrywasz”

news_konkurspolicjaDzisiaj odbyło się podsumowanie konkursu na najlepszą pracę pn. „Bierzesz – Przegrywasz”, którego organizatorami była Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie. Konkurs zrealizowany został w ramach programu przeciwdziałania narkomanii.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Jędrzejów. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie dowolnej pracy plastycznej bądź projektu wlepki pt. „Bierzesz – Przegrywasz”. Tematyka prac konkursowych miała dotyczyć promowania zdrowego stylu życia – wolnego od używek i wszelkiego rodzaju uzależnień.
Celem realizowanego konkursu było uwrażliwienie młodych ludzi na sytuację zagrożeń związanych m.in. z uzależnieniami (narkomania, alkoholizm).
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe zakupione z funduszu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.