Polacy jedzą warzywa i owoce, ale wciąż zbyt rzadko.

Warzywa i owoce w diecie Polaków

Z badań przeprowadzonych na zlecenie ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej BezpieczneWarzywa.pl przez agencję Inquiry wynika, że wciąż zbyt rzadko jemy owoce i warzywa. Częściej sięgają po nie kobiety, a szczególnie rzadko spożywa je młodzież. Wielu z nas nie przywiązuje wagi do pochodzenia warzyw i owoców. Polskie najczęściej wybierane są przez mężczyzn, osoby starsze i mieszkańców wsi. Produkty te najczęściej spożywamy w postaci sałatek i surówek, natomiast niezbyt często gotujemy na parze, pieczemy czy grillujemy.
Tylko 54 proc. respondentów Polski południowej (województwa: świętokrzyskie, śląskie, opolskie, podkarpackie i małopolskie deklaruje, że je warzywa i owoce codziennie lub prawie codziennie
To gorszy wynik niż ten ogólnokrajowy, gdzie 56 proc. je warzywa i owoce każdego lub prawie każdego dnia. Choć dietetycy zalecają spożywanie kilku porcji warzyw i owoców każdego dnia, jedynie 18 proc. pytanych może się pochwalić takim wynikiem. Oznacza to, że mniej niż co piąty Polak je te produkty wystarczająco często. Szczególnie niepokojące jest to, że najrzadziej są one spożywane przez osoby młode (do 24. roku życia), z których jedynie 13 proc. sięga po nie kilka razy dziennie. Częstość spożywania warzyw praktycznie nie zależy od miejsca zamieszkania – zarówno mieszkańcy wsi, jak i dużych miast mają podobne przyzwyczajenia. Występują natomiast spore różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. Wśród kobiet odsetek osób spożywających warzywa i owoce sięga 23 proc., podczas gdy wśród mężczyzn wynosi on jedynie 15 proc. Duże różnice można zaobserwować także w poszczególnych regionach. Odsetek osób spożywających warzywa i owoce kilka razy dziennie waha się od 15 proc. w województwach zachodnich (dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie) do 22 proc. w północnych (pomorskie i zachodniopomorskie). 
Wielu z nas nie przywiązuje wagi do pochodzenia warzyw i owoców. Polskie produkty są szczególnie chętnie wybierane przez mężczyzn, osoby po 45. roku życia oraz mieszkańców wsi i mniejszych miast
Polskie produkty zazwyczaj je 41 proc. respondentów, a dla 42 proc. ich pochodzenie nie ma większego znaczenia. 13 proc. badanych sięga zarówno po owoce i warzywa pochodzące z Polski, jak i te z innych krajów. Rodzime warzywa i owoce są szczególnie chętnie wybierane przez mężczyzn (43 proc.), osoby po 45. roku życia (50 proc.), mieszkańców wsi i mniejszych miast (45 proc.) oraz osoby mieszkające w województwach wschodnich (48 proc.). Po zagraniczne artykuły sięgają (na ogół równolegle z polskimi) ludzie młodzi (18-24 lata) i mieszkańcy dużych miast. W dużych miastach odsetek osób sięgających zazwyczaj po owoce i warzywa polskiego pochodzenia jest bardzo niski i wynosi 33 proc.; jeszcze rzadziej taka postawa zdarza się wśród osób do 24. roku życia (27 proc.).

Mycie warzyw i owoców przed jedzeniem jest normą
Aż 75 proc. respondentów twierdzi, że myje warzywa i owoce przed jedzeniem. 22 proc. badanych deklaruje, że myje niektóre warzywa i owoce. Taka postawa jest szczególnie częsta wśród ludzi młodych (26 proc.), podczas gdy w grupie wiekowej powyżej 45. roku życia zdarza się bardzo rzadko (tylko 11 proc.). Osoby, które nie myją warzyw i owoców należą do wyraźnej mniejszości – ogółem 3 proc. Przeważnie są to ludzie młodzi.

 

Najchętniej jemy warzywa i owoce w postaci sałatek lub surówek

 

Okazuje się, że aż 80 proc. pytanych spożywa warzywa i owoce w postaci sałatek i surówek. Bardzo popularne jest także jedzenie ich jako samodzielnej przekąski (w przypadku 75 proc. badanych). Najrzadziej produkty te wykorzystywane są jako składniki deserów (47 proc.).