Policjant, który mi pomógł.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowie lokalnego systemu pomocowego na podległym obszarze.

Kandydatów zgodnie z regulaminem, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje do 31 maja 2012r. Laureatów wybiera Kapituła na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych oraz doświadczenia i zaangażowania w działania na rzecz lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegóły plebiscytu, oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: www.policjant.niebieskalinia.pl