Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej ,,Pomóż sobie i innym”

oksa_darekPowiatowy Turniej Piłki Siatkowej ,,Pomóż sobie i innym” dla drużyn dziewcząt z udziałem przedstawicieli i zawodników Klubu Sportowego KS Fart Kielce o Puchar Pana Edmunda Kaczmarka Starosty Jędrzejowskiego Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego Pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubas Pani Małgorzaty Muzoł Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego Pana Edmunda Kaczmarka Patronat nad tym Turniejem objął Klub Sportowy KS Fart Kielce 

 

Chciałbym Państwa uprzejmie poinformować, iż 19 listopada 2010 Pełnomocnik ds. Sportu Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie Dariusz Lisowski zorganizował Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej dla drużyn dziewcząt o Puchar Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka ,, Pomóż sobie i innym” w Oksie z udziałem przedstawicieli i zawodników Klubu Sportowego KS Fart Kielce, jest to pierwszy Turniej Piłki Siatkowej w Powiecie Jędrzejowskim o tak wysokiej randze. Na początku tych zawodów minutą ciszy uczono tragiczną śmierć uczennic z Liceum im M. Reja oraz Rafała Dzwonka i Karola Gajdy Części oficjalną uroczyście otworzyła Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 

Pani Kurator w swoim przemówieniu podkreśliła wagę projektu ,, Pomóż Sobie i
Innym” uznała go za bardzo wartościowy i przydatny. Podziękowała Panu Dariuszowi
Lisowskiemu za tak energiczne działania na rzecz dzieci i młodzieży. Starosta
Jędrzejowski Pan Edmund Kaczmarek również podkreślił wagę tego projektu,
pogratulował Dariuszowi Lisowskiemu dotychczasowych osiągnięć i zapewnił
wszystkich uczestników iż projekty realizowane przez Pełnomocnika ds. Sportu
Dariusza Lisowskiego będą dalej realizowanie tak energicznie i dynamicznie.
Idea zawodów organizowanych przez pana Dariusza Lisowskiego to zachęcenie
dzieci i młodzieży do zdrowego a tym samym sportowego trybu życia. Turniejem w
Oksie chcę zapoczątkować projekt pod nazwą
,,Pomóż sobie i innym” zależy mi na tym aby nasza młodzież w sytuacjach
krytycznych zagrażającym życiu potrafiła zachować się profesjonalnie poprzez
udzielenie pierwszej pomocy do momentu przyjazdy karetki pogotowia ratunkowego.
Dlatego poprosiłem o wsparcie Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Jędrzejowie
dr. Marka Jodłowskiego w celu przeprowadzenia na tych zawodach sportowych
pokazu udzielania pierwszej pomocy przez zawodowych Ratowników Medycznych.
Nasi zawodnicy oraz kibice są zabierani przez ratowników na naukę udzielania
pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.
Do Oksy zostały zaproszone następujące drużyny:
Włoszczowa,
Nowiny
Małogoszcz
Jędrzejów – Gimnazjum nr 1
Oksa
Jedrzejów- Gimnazjum nr 2
Sędzią tego spotkania był Pan Piotr Wieczorek
Tym razem Pan Dariusz Lisowski zaprosił do współpracy przedstawicieli i
zawodników mistrzowskiej drużyny KS Fart Kielce. Na zawodach sportowych
w Oksie zaszczycili nas swoja obecnością Dyrektor KS Fart Kielce Andrzej
Szczukiewicz oraz zawodnicy Mateusz Zarankiewicz-atakujący oraz Adrian
Staszewski- przyjmujący. Było to cudowne przeżycie i zaskoczenie dla zawodniczek-
Każda zawodniczka oprócz prezentów otrzymała od naszych mistrzów autograf.
Zależy mi bardzo aby młodzież biorąca udział w tych zawodach mogła czerpać
doświadczenia sportowe i brać przykład od najlepszych mistrzów. Klub Sportowy KS
Fart Kielce ufundował naszym uczestnikom okolicznościowe nagrody. Pan Dariusz
Lisowski dziękuje przedstawicielom drużyny KS Fart Kielce za zaszczycenie swoja
obecnością naszego Turnieju.
Dodatkową nagrodą było wręczenie przez Dariusza Lisowskiego każdej zawodniczce
Listu Gratulacyjnego za osiągnięcia sportowe i za grę Fer Play od Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubas
Wyniki końcowe
I miejsce drużyna z Włoszczowy
II miejsce drużyna z Małogoszczy
III miejsce drużyna z Nowin
IV miejsce drużyna z Jędrzejowa Gimnazjum nr 2
V miejsce drużyna z Oksy
VI miejsce drużyna z Jędrzejowa Gimnazjum nr 1
Podczas tego Turnieju wybrano najlepszą zawodniczek tego Turnieju została nią Katarzyna Stryjewska z Gimnazjum z Włoszczowy Wybrano również najlepszą rozgrywającą została nią Magdalena Stanek z Gimnazjum nr 1 z Jędrzejowa Dariusz Lisowski nagrodził dodatkowo najsympatyczniejszego kibica tego Turnieju – nagrodę otrzymała Justyna Pawlik z Węgleszyna.
Organizator na ten turniej zapewnił:
Nagrody dla każdej drużyny biorącej udział w tym Turnieju tzn; Puchar oraz piłka
siatkowa, pamiątkowy medal, oraz nagrody rzeczowe i gadgety. Natomiast każda
zawodniczka otrzymała pamiątkowy dyplom ufundowany przez Pełnomocnika do
Spraw Sportu Pana Dariusza Lisowskiego.
Poczęstunek dla zawodników danie gorące oraz ( bułka słodka, paczek, sok)
Pełnomocnik ds. Sportu Dariusz Lisowski dziękuje za ufundowanie nagród i pomoc w
organizacji Turnieju ,, Pomóż Sobie i Innym”
-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas
-Starosta Powiatu Jędrzejowskiego Pan Edmund Kaczmarek
-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pan Maciej Tomczyk
-Wójt Gminy Oksa Pan Tadeusz Soboń
– Mirosław Szczukiewicz – Prezes FART S.A.
– Andrzej Szczukiewicz – Wiceprezes FART S.A.
-Firma DP CLEAN POLAND- Pan Krzysztof Dragon
-Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach Pani Maria Supernat
– asp sztab. Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie Pan Jacek Gajda
-Emilia Purchała -Firma Sudolanka
Głównym organizatorem w/w zawodów sportowych było
Powiatowe Centrum Sportu w Jędrzejowie
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej ,,Pomóż sobie i innym” dladrużyn dziewcząt z udziałem przedstawicieli i zawodnikówKlubu Sportowego KS Fart Kielce o Puchar Pana EdmundaKaczmarka Starosty JędrzejowskiegoPrzewodniczącego Konwentu Starostów WojewództwaŚwiętokrzyskiego
Pod patronatem Marszałka Województwa ŚwiętokrzyskiegoPana Adama JarubasPani Małgorzaty Muzoł Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wKielcach Przewodniczącego Konwentu Starostów WojewództwaŚwiętokrzyskiego Pana Edmunda Kaczmarka
Patronat nad tym Turniejem objął Klub Sportowy KS Fart Kielce
Chciałbym Państwa uprzejmie poinformować, iż 19 listopada 2010 Pełnomocnikds. Sportu Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie Dariusz Lisowski zorganizował Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej dla drużyn dziewcząt o Puchar StarostyJędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka ,, Pomóż sobie i innym” w Oksie z udziałemprzedstawicieli i zawodników Klubu Sportowego KS Fart Kielce, jest to pierwszyTurniej Piłki Siatkowej w Powiecie Jędrzejowskim o tak wysokiej randze.Na początku tych zawodów minutą ciszy uczono tragiczną śmierć uczennic z Liceumim M. Reja oraz Rafała Dzwonka i Karola GajdyCzęści oficjalną uroczyście otworzyła Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski KuratorOświaty.Pani Kurator w swoim przemówieniu podkreśliła wagę projektu ,, Pomóż Sobie iInnym” uznała go za bardzo wartościowy i przydatny. Podziękowała Panu DariuszowiLisowskiemu za tak energiczne działania na rzecz dzieci i młodzieży. StarostaJędrzejowski Pan Edmund Kaczmarek również podkreślił wagę tego projektu,pogratulował Dariuszowi Lisowskiemu dotychczasowych osiągnięć i zapewniłwszystkich uczestników iż projekty realizowane przez Pełnomocnika ds. SportuDariusza Lisowskiego będą dalej realizowanie tak energicznie i dynamicznie.Idea zawodów organizowanych przez pana Dariusza Lisowskiego to zachęceniedzieci i młodzieży do zdrowego a tym samym sportowego trybu życia. Turniejem wOksie chcę zapoczątkować projekt pod nazwą,,Pomóż sobie i innym” zależy mi na tym aby nasza młodzież w sytuacjachkrytycznych zagrażającym życiu potrafiła zachować się profesjonalnie poprzezudzielenie pierwszej pomocy do momentu przyjazdy karetki pogotowia ratunkowego.Dlatego poprosiłem o wsparcie Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Jędrzejowie
dr. Marka Jodłowskiego w celu przeprowadzenia na tych zawodach sportowychpokazu udzielania pierwszej pomocy przez zawodowych Ratowników Medycznych.Nasi zawodnicy oraz kibice są zabierani przez ratowników na naukę udzielaniapierwszej pomocy w różnych sytuacjach.
Do Oksy zostały zaproszone następujące drużyny:
Włoszczowa,NowinyMałogoszczJędrzejów – Gimnazjum nr 1 Oksa
Jedrzejów- Gimnazjum nr 2
Sędzią tego spotkania był Pan Piotr Wieczorek
Tym razem Pan Dariusz Lisowski zaprosił do współpracy przedstawicieli izawodników mistrzowskiej drużyny KS Fart Kielce. Na zawodach sportowychw Oksie zaszczycili nas swoja obecnością Dyrektor KS Fart Kielce AndrzejSzczukiewicz oraz zawodnicy Mateusz Zarankiewicz-atakujący oraz AdrianStaszewski- przyjmujący. Było to cudowne przeżycie i zaskoczenie dla zawodniczek-Każda zawodniczka oprócz prezentów otrzymała od naszych mistrzów autograf.Zależy mi bardzo aby młodzież biorąca udział w tych zawodach mogła czerpaćdoświadczenia sportowe i brać przykład od najlepszych mistrzów. Klub Sportowy KSFart Kielce ufundował naszym uczestnikom okolicznościowe nagrody. Pan DariuszLisowski dziękuje przedstawicielom drużyny KS Fart Kielce za zaszczycenie swojaobecnością naszego Turnieju.
Dodatkową nagrodą było wręczenie przez Dariusza Lisowskiego każdej zawodniczceListu Gratulacyjnego za osiągnięcia sportowe i za grę Fer Play od MarszałkaWojewództwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubas
Wyniki końcowe
I miejsce drużyna z WłoszczowyII miejsce drużyna z MałogoszczyIII miejsce drużyna z NowinIV miejsce drużyna z Jędrzejowa Gimnazjum nr 2V miejsce drużyna z OksyVI miejsce drużyna z Jędrzejowa Gimnazjum nr 1
Podczas tego Turnieju wybrano najlepszą zawodniczek tego Turnieju została niąKatarzyna Stryjewska z Gimnazjum z Włoszczowy
Wybrano również najlepszą rozgrywającą została nią Magdalena Stanek zGimnazjum nr 1 z JędrzejowaDariusz Lisowski nagrodził dodatkowo najsympatyczniejszego kibica tego Turnieju-nagrodę otrzymała Justyna Pawlik z Węgleszyna.
Organizator na ten turniej zapewnił:
Nagrody dla każdej drużyny biorącej udział w tym Turnieju tzn; Puchar oraz piłkasiatkowa, pamiątkowy medal, oraz nagrody rzeczowe i gadgety. Natomiast każdazawodniczka otrzymała pamiątkowy dyplom ufundowany przez Pełnomocnika doSpraw Sportu Pana Dariusza Lisowskiego.
Poczęstunek dla zawodników danie gorące oraz ( bułka słodka, paczek, sok)
Pełnomocnik ds. Sportu Dariusz Lisowski dziękuje za ufundowanie nagród i pomoc worganizacji Turnieju ,, Pomóż Sobie i Innym” -Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas
-Starosta Powiatu Jędrzejowskiego Pan Edmund Kaczmarek-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pan Maciej Tomczyk-Wójt Gminy Oksa Pan Tadeusz Soboń- Mirosław Szczukiewicz – Prezes FART S.A.- Andrzej Szczukiewicz – Wiceprezes FART S.A.-Firma DP CLEAN POLAND- Pan Krzysztof Dragon-Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach Pani Maria Supernat- asp sztab. Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie Pan Jacek Gajda-Emilia Purchała -Firma Sudolanka
Głównym organizatorem w/w zawodów sportowych byłoPowiatowe Centrum Sportu w JędrzejowiePełnomocnik ds. Sportu
Lisowski Dariuszul. Armii Krajowej 9 pokój 211telef. 601 959 644 lub 041 386 58 00 wew. 40adres e-mail: lisowski.dariusz.starostwo@wp.pl www.sport.jedrzejow.pl