Powódź w gminie Sędziszów

Najstarsi nie pamiętają tak wielkiej wody, która przyszła z Mierzawą. Rzeka była spokojna nawet w 1997 roku w czasie największej powodzi w kraju.

18 maja br. w środę kataklizm wody nawiedził pareset domów i zabudowań wzdłłuż rzeki w Klimontowie, Mstyczowie, Białowieży, Swaryszowie, Sędziszowie, Pawłowicach, Krzcięcicach i Słaboszowicach. Podtopieniu uległy dwa zakłady pracy: „PALKO” i „WABIS”. Najgorsza sytuacja występuje w samym Sędziszowie na ulicach: Partyzantów, Rzecznej, Kieleckiej i innych. W usuwaniu skutków i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się kataklizmu pracują strażacy wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy oraz pomagają nam sdtrażacy z gminy Wodzisław, Słupia Jędrzjowska i Jędrzejów. Na miejscu akcją kierują Burmistrz – Wacław Szarek i Z-ca Komendanta PSP w Jędrzejowie – Tomasz Witecki. Sa także strażacy zawodowi PSP z Jędrzejowa. Gminę odwiedzili przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Naczelnikiem Arkadiuszem Chylą – udzielając nam pomocy w pozyskaniu wiekszej ilości worków (około 3000 szt.). Pragniemy dodać, że w tej ciężkiej sytuacji pomagają bezinteresownie nasi mieszkańcy gminy w formie udostępnienia sprzętu, ładowania piasku, rozwożenia worków, udzielenia schronienia.  W akcji bierze również udział Sędziszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wykorzystując pontony i łódki. Swoją pomoc zaoferował Prezes Józef Urban – wg potrzeb pracownicy „SEFAKO” są do dyspozycji Gminnego Sztabu Kryzysowego. Stołówki Katarzyny Libiszeskiej, Stanisławy Gębki oraz stołówka przy ZOL w Sędziszowie przygotowały ciepłe posiłki. Akcja pomocy dla poszkodowanych trwa.

 

Źródło: www.sedziszow.pl
Autor: Wacław Szarek
Zdjęcia: www.sedziszow.pl