Przegląd Małych Form Teatralnych

W poniedziałek, 16.05.2011r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbył się „Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych” o charakterze profilaktycznym organizowany przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 

Komenda Powiatowa Policji włączyła się w przygotowania etapu powiatowego, który nadzorowany był przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego w Kielcach. Ideą przeglądu było propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się na drogach oraz ukazanie alternatywnych form spędzania czasu, wolnego od używek i agresji. W przeglądzie udział wzięły 3 zespoły ze szkół gimnazjalnych z terenu powiatu jędrzejowskiego. Zwycięska grupa wyłoniona na gruncie powiatowym przystąpi do drugiego etapu, który odbędzie się w połowie czerwca, w Kielcach. Nagrody rzeczowe i dyplomy w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie, wręczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – nadkom. Marzena Piórkowska.

 

Tekst: KPP Jędrzejów

 

Foto: KPP Jędrzejów

{jcomments on}