“Radosna szkoła” w Kozłowie

Szkoła Podstawowa w Kozłowie uczestniczy w programie „Radosna Szkoła”, w ramach którego pozyskała pomoce dydaktyczne na kwotę 6.000 złotych. Otrzymane pomoce dydaktyczne wykorzystywane są w ramach zajęć świetlicowych oraz na wybranych zajęciach w klasach I – III. Służą one aktywnej zabawie, rozwijają walory poznawcze i estetyczne uczniów. Uczą współpracy i zdrowej rywalizacji w grupie oraz poszanowania wspólnej własności.

Radość uczniów była ogromna i nie trzeba było ich zachęcać do wypróbowania nowych zabawek. Sala zabaw jest bardzo przydatna również podczas zajęć wychowania fizycznego. Wszystkie pomoce dydaktyczne, w jakie wyposażona jest sala zabaw, są kolorowe, estetyczne i miłe. Naszym uczniom sprawiły one wielką niespodziankę. Poprzez zabawę będziemy wprowadzać dzieci w świat opanowywania nowych umiejętności, będziemy wyrównywać ich deficyty i wszechstronnie rozwijać.

źródło i zdjęcia: www.malogoszcz.pl