Reaktywacja KGW w Gniewięcinie

s1Rok bieżący dla społeczności wiejskich w naszej gminie mija pod znakiem budowy, adaptacji lub remontów obiektów komunalnych na świetlice wiejskie, z wykorzystaniem zarówno środków UE oraz funduszu sołeckiego.

Świetlice działają już w 11 sołectwach i tworzą warunki do międzyludzkich spotkań, wzajemnej integracji, które wyzwalają potrzebę wspólnego działania na rzecz własnego środowiska.

12 października br. w nowej świetlicy wiejskiej spotkały się mieszkanki Gniewięcina.

Zaplanowanym celem spotkania było reaktywowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich, które funkcjonowało w latach 60  i 70-tych. Jego założycielką była nieżyjąca już Helena Lisowska, później kierowały nim Halina Stankiewicz, Ligia Klimek i Weronika Woźniak.


Aktualnie chęć pracy w Kole wyraziło 18 pań.

 

Na spotkaniu w tajniki funkcjonowania KGW wprowadziła panie Janina Błasiak – V-ce Przewodnicząca Wojewódzkiej i Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet.
W skład Zarządu weszły:
Przewodnicząca – Marzena Siodłak
Zastępca – Grażyna Urbańska 
Skarbnik – Joanna Walancik
Sekretarz – Wanda Cichoń

W dyskusji został nakreślony plan działania na najbliższe miesiące.
Nie ukrywam że mamy ogromną tremę jako debiutantki na forum działania innych Kół, które szczycą się już znacznym dorobkiem. W naszej wsi jest tyle wspaniałych rzeczy, uznałyśmy że trzeba je pokazać innym. Poza tym jest w nas coś w rodzaju lokalnego patriotyzmu jak w haśle „Patrzcie – to my z Gniewięcina” – powiedziała nam przewodnicząca KGW w Gniewięcinie M. Siodłak.

Życzymy powodzenia.

W spotkaniu wzięły udział Naczelnik Wydziału RDG Urzędu Miejskiego – Halina Barska oraz pisząca te słowa Sekretarz Gminy – Ewa Kubas-Samociuk które z racji pracy w Urzędzie Miejskim zadeklarowały szeroką pomoc nowemu Kołu Gospodyń Wiejskich.

Ewa Kubas-Samociuk

Źródło: www.sedziszow.pl