Rozpylony gaz w szkole w Sędziszowie

Ok. godziny 14.00 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie otrzymali informacje, że na terenie szkoły rozproszony jest gaz nieznanego pochodzenia. Dyrektor szkoły – Krzysztof Trela zarządził ewakuację. Uczniów oraz pracowników szkoły przeprowadzono na salę gimnastyczną, skąd później po niektórych uczniów przyjechali rodzice dostarczając im kurtki, ponieważ te zostały w szatni. Po godzinie na miejsce przyjechała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Kielc. Nie wykryto gazu i obiekty szkoły jest oddany do użytku.

Jak mówią uczniowie – w szkole było czuć pieczący, wywołujący kaszel zapach. Nikomu nic się nie stało.