Rusza zimowa akcja „Weź paragon”.

photo 2ba10a9d38fb55d6933f14 stycznia 2013 r. inspektorzy i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach oraz pracownicy 14 Urzędów Skarbowych województwa świętokrzyskiego wspólnie z innymi służbami rozpoczęli kolejną akcję pt. „Weź paragon”. Podobnie jak w latach ubiegłych, w miejscowościach turystycznych będą przeprowadzane kampanie informacyjno – edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.
Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja „Weź paragon” łącząca działania o charakterze informacyjnym i kontrolnym zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród uczciwych przedsiębiorców, jak i samych konsumentów.
Działania będą przeprowadzone w całym kraju w tym również w województwie świętokrzyskim ze szczególnym uwzględnieniem punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych, rozrywkowych a także przewoźników świadczących usługi przewozu osób na terenie województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem powiatu sandomierskiego) oraz 7 powiatów województwa mazowieckiego (białobrzeski, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom).

Cel Akcji Weź Paragon
Główne cele akcji to edukacja i prewencja. Z jednej strony będziemy uświadamiać obywatelom konieczność wydawania paragonów fiskalnych, np. przez restauratorów, sklepikarzy, a z drugiej chcemy zachęcić przedsiębiorców, by paragony wydawali. Takie działania znacząco ograniczą szarą strefę oraz nieuczciwą konkurencję. Pomagają w wprowadzeniu prawnego ładu oraz przyczyniają się do zapewnienia równych warunków funkcjonowania dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Kampania ma przypominać, że wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie dla nie tylko dla kupującego ale również dla wszystkich podatników. W akcji „Weź paragon” chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Paragon to potwierdzenie, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.
Zimową akcję kolejny raz promuje rysunek Andrzeja Mleczki, jednego z najpopularniejszych polskich rysowników. W charakterystyczny sposób – lekki i satyryczny – ma edukować klientów i sprzedających o potrzebie brania i wydawania paragonu. Kartki pocztowe z rysunkiem będą rozdawane sprzedającym i wypoczywającym.
Będziemy przypominać klientom jakie są korzyści (prawa) wypływające z faktu posiadania dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru lub usługi w postaci paragonu oraz to, że każdy z nas żądając paragonu ma bezpośredni wpływ na wartość podatków wpływających do budżetu państwa. Ważne, aby o cenie towaru czy usługi decydowała uczciwa konkurencja, a nie brak ewidencjonowania towarów lub usług na kasie fiskalnej.

Biorąc paragon:
1. ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
2. mamy możliwość porównania cen,
3. wspieramy uczciwą konkurencję,
4. mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
5. zmniejszamy szarą strefę,
6. dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu państwa.
Kontrolerzy sprawdzą prawidłowość:
– prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rejestracja podmiotu
gospodarczego, zgłoszenie do opodatkowania),
– posiadania kasy fiskalnej oraz dokonywanie na niej ewidencji całości sprzedaży dla osób fizycznych
nie prowadzących działalności gospodarczej,
– wydawania paragonów stwierdzających dokonanie sprzedaży,
– ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług w urządzeniach innych niż kasy fiskalne.
Ze względu na charakter podmiotów, które planujemy skontrolować (punkty gastronomiczne, rozrywkowe) zaplanowane czynności będą przeprowadzane nie tylko w godzinach pracy Urzędu, ale również w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy czyli soboty i niedziele. W ubiegłym roku podczas ferii zimowych okresie od 16 stycznia do 26 lutego inspektorzy i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach oraz pracownicy Urzędów Skarbowych woj. świętokrzyskiego przeprowadzili 1.966 kontroli w ramach trwającej akcji „Weź Paragon”. W 831 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i nałożono mandaty karne na łączną wartość 178.260 zł. W tym 452 przypadki dotyczyły nierzetelnego ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych – czyli sprzedaży z pominięciem jej rejestracji, co skutkowało nałożeniem z tego tytułu mandatów karnych na łączną wartość 98.270 zł.