Ruszyła wakacyjna akcja „Weź paragon” 2013

1 lipca inspektorzy i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach oraz pracownicy 14 Urzędów Skarbowych województwa świętokrzyskiego rozpoczęli kolejną wakacyjną akcję pt. „Weź paragon”. Podobnie jak w latach ubiegłych, w miejscowościach turystycznych będą przeprowadzane kampanie informacyjno – edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.

Założeniem akcji jest sprawdzenie wywiązywania się przez podatników z obowiązków
dotyczących ewidencjonowania obrotu kwot podatku należnego przez zastosowani kas
rejestrujących i wydawania paragonów, a także działania o charakterze prewencyjnym,
informacyjnym i edukacyjnym.

Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja „Weź paragon” łącząca działania o charakterze
informacyjnym i kontrolnym zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród
uczciwych przedsiębiorców, jak i samych konsumentów.
Działania będą przeprowadzone w całym kraju w tym również w województwie świętokrzyskim
ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwowany jest
wzmożony ruch turystyczny.
Cel Akcji Weź Paragon
Głównym celem przeprowadzanych czynności oprócz efektu fiskalnego jest wsparcie tych
podatników, którzy prowadzą swą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa, płacąc
należne podatki i nie mają szans konkurować z tymi którzy tego nie robią i stanowią dla nich
nieuczciwą konkurencję. Takie prewencyjne działania znacząco ograniczają szarą strefę oraz
nieuczciwą konkurencję. Pomagają we wprowadzeniu pewnego ładu oraz przyczyniają się do
zapewnienia równych warunków funkcjonowania dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Będziemy przypominać klientom jakie są korzyści (prawa) wypływające z tego, że posiadają
dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru lub usługi – paragon (choćby do dokonania
zwrotu wadliwego towaru lub jego zamiany na inny czy też złożenia reklamacji) oraz to, że
każdy z nas żądając paragonu ma bezpośredni wpływ na wartość podatków wpływających do
budżetu państwa.
Poprzez każdorazowe żądanie paragonu mobilizujemy sprzedawców do ewidencji każdej
sprzedaży co gwarantuje, że podatek zawarty w cenie towaru lub usługi zostanie odprowadzony
do budżetu państwa i wzmocni uczciwą konkurencję.
Ważne, aby o cenie towaru czy usługi decydowała operatywność sprzedawcy i uczciwa
konkurencja, a nie nierzetelność.
A zatem paragon:
Po pierwsze, ułatwia klientowi dochodzenie swoich praw w przypadku, kiedy zakupiony towar
lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez producenta lub posiada wady.
Po drugie, sprzyja uczciwej konkurencji. Każdy sprzedawca wydając paragon, jednocześnie
rejestruje swoje obroty. Klient żądając paragonu zmusza niejako sprzedawcę do stosowania
czystych reguł konkurowania.
Po trzecie, jeżeli sprzedawca wyda paragon, będzie musiał odprowadzić należny podatek do
budżetu państwa. Klient może być w tej sytuacji pewien, że zapłacony przez niego, naliczony w
cenie podatek, uwidoczniony na paragonie, rzeczywiście trafi do budżetu.
Po czwarte, biorąc paragon klienci przyczyniają się do likwidacji „szarej strefy”. Sprzedawcy
nie mają możliwości ukrywania swoich dochodów.
Będą kontrole
Pracownicy Urzędów Kontroli Skarbowej i Urzędów Skarbowych będą więc prowadzić
czynności prewencyjno-informujące, które mają uzmysłowić każdemu potencjalnemu klientowi
o jego prawach i konieczności reagowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
A z drugiej strony prowadzone będą czynności kontrolne, badając czy nałożone obowiązki
wynikające z przepisów prawa są realizowane w sposób prawidłowy.
Kontrolerzy sprawdzą prawidłowość:
– prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rejestracja podmiotu
gospodarczego, zgłoszenie do opodatkowania),
– posiadanie kasy fiskalnej oraz dokonywanie na niej ewidencji całości sprzedaży dla osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
– wydawanie paragonów stwierdzających dokonanie sprzedaży,
– ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług w urządzeniach innych niż kasy fiskalne.
Ze względu na charakter podmiotów, które planujemy skontrolować (punkty gastronomiczne,
rozrywkowe) zaplanowane czynności będą przeprowadzane nie tylko w godzinach pracy
Urzędu, ale również w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy czyli
soboty i niedziele.