Seminarium o rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie jędrzejowskim

W dniu 12 maja 2010 roku odbyło się Seminarium dla Przedsiębiorców pod hasłem: „Turystyka Wiejska Stymulatorem Rozwoju Powiatu Jędrzejowskiego” zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w ramach realizacji założeń Projektu „Partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” działania 8.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zebranych uroczyście powitał Starosta Powiatu Jędrzejowskiego – Edmund Kaczmarek. Wśród uczestników seminarium byli również: Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Kielcach – Adam Szymański i Dyrektor Biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Kielcach – Karol Kaczmarski. Zebrani mieli możliwość pozyskania wiedzy o możliwościach dofinansowania działań turystycznych oraz związanych z tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4 Leader.

Nadrzędnym celem spotkania było jednak zawiązanie Partnerstwa na rzecz wpierania turystyki i agroturystyki w powiecie jędrzejowskim. Prezes LGD – Bogusława Wypych przybliżyła charakterystykę Partnerstwa lokalnego wypracowaną na poprzednich seminariach i spotkaniach grupy inicjatywnej. Nasze Partnerstwo lokalne będzie polegało na wspólnym realizowaniu określonych działań, wdrażaniu różnorodnych innowacyjnych inicjatyw w celu udoskonalenia niezbędnych warunków do rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Po czym uczestnicy jednogłośnie podjęli decyzję o utworzeniu Partnerstwa.

Swój udział w sieci współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami przedsiębiorców, przedsiębiorcami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi uczestnikami życia gospodarczego zadeklarowały następujące podmioty: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Urząd Gminy w Małogoszczu, Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej, Urząd Gminy w Sobkowie, Internetowa Telewizja Jędrzejów, Dom Kultury w Małogoszczu, Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” sp. zo.o. w Jędrzejowie, Centrum Informacji Turystycznej przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, P.T. „KAJAKIEM.PL” Anita Górecka, F.P.H „INKO” Piotr Wypych, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe – Urszula Jankowska, gospodarstwo agroturystyczne Maria Biały oraz osoby fizyczne: Karol Kaczmarski – Dyrektor Biura ŚZPP w Kielcach, Marian Frankiewicz – Dyrektor Biura LGD, Karolina Frankowska. Wkrótce nastąpi podpisanie umów o współpracy.

Lista członków Partnerstwa jest otwarta. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą służyć pomocą w osiąganiu zamierzonego celu.

 

źródło: Lokalna Grupa Działania Gryf