Sport też daje możliwość realizowania LSR

Dnia 19 czerwca 2011r. w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół w Motkowicach odbył się festyn pod nazwą: Powiatowa Liga Mistrzów „Pomóż sobie i Innym- Razem Bezpieczniej”. Rozgrywki sportowe, bardzo dobrze nagłośniony i wyposażony w atrakcje rozrywkowe plac festynowy zgromadził bardzo dużo mieszkańców gminy Imielno, a także innych gmin z obszaru działania LGD – kibiców swoich ludowych zespołów piłkarskich. Impreza była doskonałą okazją do promowania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” oraz informowania przez Prezesa Zarządu LGD Bogusławę Wypych o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zainteresowani pozyskiwaniem środków unijnych uczestnicy mieli możliwość indywidualnych konsultacji. Impreza, choć w dużej mierze sportowa, jest przykładem realizacji przedsięwzięcia: Czas wolny – czasem rozwoju. LGD w ramach współorganizacji sfinansowało nagłośnienie na potrzeby imprezy.