Spotkanie z historią w jędrzejowskim klasztorze

W minioną sobotę w klasztorze oo. Cystersów w Jędrzejowie odbył się trzeci koncert XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Jędrzejów 2013 pod hasłem ,,Nadzieja – Walka – Chwała. Małogoszcz 1863″ . Słowno – muzyczny spektakl poświęcony był niepodległościowemu zrywowi Polaków , którego 150 rocznicę obchodzimy w tym roku.

W minioną sobotę w klasztorze oo. Cystersów w Jędrzejowie odbył się trzeci koncert XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Jędrzejów 2013 pod hasłem ,,Nadzieja – Walka – Chwała. Małogoszcz 1863″ . Słowno – muzyczny spektakl poświęcony był niepodległościowemu zrywowi Polaków , którego 150 rocznicę obchodzimy w tym roku.

Koncert autorstwa Roberta Grudnia ,,Każdemu marzy się wolność” odbył się w 150 rocznicę powstania styczniowego , a także przypadający na przełomie lat 2012/13 Rok Wiary.

Festiwal to także akcja na rzecz remontu Klasztoru oo. Cystersów. W zeszłą sobotę każdy mógł być darczyńcą i złożyć dobrowolny datek na renowacje tego zabytkowego obiektu.

Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem uświetnili wspaniali goście – znany aktor Krzysztof Globisz oraz młody i utalentowany pianista – Piotr Wierciński.

Krzysztof Globisz zaznaczył się wybitnymi kreacjami m.in. w „Życie snem” w reżyserii J. Jarockiego, czy też tytułową rolą w „Mizantropie” Moliera w reżyserii K. Nazara. Z ekranów telewizyjnych pamiętamy go z „Dantona”, „Crimen”, czy też z filmu pt. „Krótki film o zabijaniu”. Krzysztof Globisz chętnie uczestniczy w telewizyjnych rekonstrukcjach historycznych realizowanych na potrzeby programów dokumentalnych czy też programów historycznych, a także gra w ważnych polskich filmach o tematyce historycznej jak ,,Katyń ‘’Andrzeja Wajdy, czy serialach telewizyjnych ,,Rok 1920. Wojna i miłość” Macieja Migasa , a także ,,Czas honoru”, gdzie wciela się w postać Leona Sajkowskiego.

Sobotni koncert to również recital chopinowski w wykonaniu młodego , utalentowanego pianisty – Piotra Wiercińskiego. Rozpoczął on naukę gry na fortepianie w wieku 6 lat . Uczył się w Zespole Ogólnokształcących Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz. Jest laureatem wielu nagród , koncertuje w Polsce i za granicą , m.in. w Niemczech, a także bierze udział w wielu konkursach pianistycznych m.in. w konkursie pianistycznym w Szczecinie. Obecnie jest studentem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Tym razem mieliśmy możliwość zapoznania się z lokalną historią naszego powiatu , bowiem szczególne miejsce w sobotnim literacko- muzycznym spotkaniu odegrał Małogoszcz. To miasteczko miało być miejscem wielkiej koncentracji sił polskich , a stało się polem jednej z największych i najkrwawszych bitew powstania styczniowego. To tam doszło dwóch z nich. Pierwsza rozegrała się 24 lutego 1863 roku i była jedną z najbardziej znanych bitew powstania styczniowego. Starły się wówczas odziały powstańcze pod dowództwem gen. Mariana Langiewicza i korpus wojsk rosyjskich , którym dowodził podpułkownik Włodzimierz Dobrowolski . Naprzeciw siebie do krwawej walki na śmierć i życie stanęli dwaj Polacy. Jeden w służbie armii powstańczej , a drugi w służbie rosyjskiej. Kolejna z bitew miała natomiast miejsce 16 września 1863 roku i była nieudanym atakiem wojsk powstańczych pod dowództwem podpułkownika Władysława Sokołowskiego ps. ,,Iskra” na silny oddział wojsk rosyjskich stacjonujących w Małogoszczu. Powstańcy ponieśli klęskę a następstwem obu bitew było niemal całkowite zniszczenie tego miasta . Pożar spowodowany działaniami wojennymi , jak również podpalenie Małogoszcza przez wojska nieprzyjacielskie spowodował zniszczenie miasta.

Wielu mieszkańców straciło nie tylko cały dobytek życia, ale także najbliższych , gdyż żołnierze carscy nie oszczędzali cywilów. Podobnie jak tysiące miasteczek w Królestwie Polskim , Małogoszcz utracił prawa miejskie po powstaniu styczniowym . Były to niewątpliwie represje za ofiarny udział w powstaniu.

Krzysztof Globisz zaprezentował wiersze Marii Konopnickiej (,,Śpiewnik historyczny : 1767-1863”),a także teksty ze wspomnieniami powstańców, m.in. pułkownika Antoniego Jeziorańskiego- jednego z przywódców powstania styczniowego.

Usłyszeliśmy także utwory nawiązujące do ważnych wydarzeń powstania jak ,,Branka” , ,,Pod Krzywosączem” czy ,,Pod Ignacewem ” . Dużo miejsca poświęcono również generałowi Józefowi Hauke-Bosakowi , a także ks. Stanisławowi Brzósce, naczelnemu kapelanowi powstania.

Piotr Wierciński zagrał, m. in. etiudę C-moll op. nr 12, zwaną rewolucyjną. Jest ona jednym z najbardziej znanych utworów Fryderyka Chopina. Została skomponowana w 1931 roku na wieść o upadku powstania listopadowego- zajęciu Warszawy przez Rosjan. Dzieło to wymaga od wykonawcy bardzo dużych umiejętności technicznych a Piotr Wierciński doskonale sprostał temu zadaniu.

 

Kolejny koncert odbędzie się już 27 lipca a wystąpi Grupa Claret Gospel z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej.