Strażacy interweniowali do wypalanych traw

Wypalanie pozostałości po żniwach było powodem kilkukrotnych interwencji straży pożarnej w dniu miniony piątek 20 sierpnia. Strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymali m.in zgłoszenia o wypalaniu traw z miejscowości Sudół, gdzie dym utrudniał widoczność na sąsiadującej obok drodze. Kolejną intewencję ratownicy otrzymali przed godziną 20 kiedy to zostali wezwani po zapalonej trawy w okolicach obwodnicy w miejscowości Łączyn Mały. Przypomnijmy, że w tym samym miejscu 8 marca bieżącego roku życie stracił 83 letni mężczyzna. Apelujemy więc o rozwagę i poniżej przypominamy o konsekwencjach jakie niesie za sobą wypalanie traw.

Artykuł 59 rozdziału 8 ustawy o ochronie przyrody mówi, że „kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny”.
Według art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeń nr 6, poz. 29 (ustawy z dnia 20 maja 1971 r. z nowelizacjami do 1995 r.) mówi, że za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. Natomiast art. 24, § 1 w związku z art. 82 mówi jasno: „…grzywnę wymierza się w wysokości od 5 zł do 500 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności.
Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.