Szlak im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego

Szlak został wytyczony na zlecenie Stowarzyszenia im. Ks. Stanisława Konarskiego z okazji Jubileuszu 300 urodzin Konarskiego. Wiedzie on od przystanku PKS w Jedlnicy poprzez Małogoszcz, aż do samych Żarczyc Dużych, gdzie pod kościołem parafialnym znajduję się tablica poświęcona temu Wielkiemu Polakowi. Urokliwa trasa turystyczna niewątpliwie jest niezwykłą lekcją historii. Swoje kroki od przystanku w Jedlnicy, kierujemy do Bolmina, gdzie z tamtejszych Grząbów Bolmińskich rozpościera się niezwykły widok na pasma Zelejowskie, Górę Czubatkę,Przedborsko-Małogoskiego, Grząb Bolmińskich, Grzyw Korzeczkowskich Góre Zamkową w Chęcinach czy też na płaskowyż jędrzejowski. Idąc niebieskim szlakiem przechodzimy przez Górę Czubatkę, z której rozpościera się piękny widok na zalew w Małogoszczu. Po drodze mijamy Wierną Rzekę (rzeka Łososina) i kierujemy się ku Małogoszczy, na którego przedpolach miała miejsce jedna z największych bitew powstania styczniowego – 24 lutego 1863 roku. Dzieje jednego z rannych powstańców w bitwie stały się tematem opowiadania Stefana Żeromskiego Wierna Rzeka (nazwa pochodzi od przepływającej nieopodal rzeki Łosośna). 

Wśród tej bitwy krąży także miejscowa legenda, która mówi, że co roku 24 lutego, o zmierzchu, gdy w dolinie Wiernej Rzeki nisko snują się opary, można zobaczyć wyłaniające się z nich sylwetki rannych powstańców, idących od strony Bolmina.
Będąc w Małogoszczy warto odwiedzić kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP wybudowany w latach 1591-1595 oraz renesansową plebanie z przełomu XVI/XVII wieku. Ciekawostką ów plebani jest fakt, że na jednym z okien małogoskiej plebanii, na nadprożu późno-renesansowego kamiennego obramienia znajduje się łacińska maksyma VIRTUTE DECET NON SANQUINE NITI (pol.Oceniaj ludzi według cnót, a nie pochodzenia).
źródło: www.zsp1.jedrzejow.plMijając cmentarz parafialny kierujemy się już w kierunku Żarczyc Dużych. Wędrujemy leśną, piaszczystą drogą i dochodzimy mijając Niwy do przysiółka Ługi, gdzie znajdują się spiętrzenia stopnia wodnego wykorzystywane w przeszłości do napędu koła wodnego nieczynnego już dzisiaj młyna „Pierzchnica”. Spotykamy w tym uroczystym miejscu następny punkt odpoczynku. Wędrując dalej w tym samym kierunku dochodzimy do miejsca, gdzie na skraju lasy stoi krzyż przy którym skręcamy w lewo, w utwardzoną polną drogą. Dochodzimy do pierwszych zabudowań się Żarczyc Dużych, za którymi spotykamy kapliczkę przy drodze Małogoszcz-Mieronice-Węgleszyn; skręcamy w prawo, drogą asfaltową około 100 m dochodzimy do widocznego kościoła w Żarczycach Dużych. Przy kościele obelisk z tablicą poświęconą pamięci Ks. St. Hieronima Konarskiego „Tego, który odważył się być mądrym”.

Jedlinica PKS- Żarczyce Duże 21 km

Opracowano na podstawie wydawnictwa Stowarzyszenia im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego w Żarczycach Dużyc
„Bolmin-Bocheniec-Małogoszcz-Żarczyce Szlak im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego”