SzOP dla pierwszaków

1Od 1 września 2010 do 30 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej w Małogoszczu realizowany będzie projekt „SzOP – Szkoła Otwarta i Pomocna – wyrównywanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków”. 
Szkoła pozyskała ponad 95 tys. zł na specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne, a konkretnie na terapię pedagogiczną i logopedyczną dla klas pierwszych oraz na specjalistyczne zajęcia i rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


– Program Operacyjny Kapitał Ludzki zakłada, że najlepszą inwestycją jest człowiek. Inwestujemy najlepiej, bo pomagamy naszym dzieciom osiągnąć sukces na starcie edukacyjnym i budujemy wraz z rodzicami dobry wizerunek każdego dziecka – powiedziała pedagog szkolny Barbara Kaczmarska-Rusiecka, współautorka i kierownik projektu w szkole.
– Dzięki pozyskanym środkom doposażymy gabinet logopedy i pedagoga w specjalistyczne, profesjonalne pomoce dydaktyczne, narzędzia logopedyczne i rehabilitacyjne. Nowością w naszej szkole będzie objęcie dzieci niepełnosprawnych specjalistycznymi zajęciami i rehabilitacją – powiedziała logopeda szkolny Magdalena Łabędzka-Piróg, współautorka i koordynator projektu.
Ważnym elementem w realizacji projektu będzie współpraca szkoły ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Polegała będzie ona na przeszkoleniu nauczycieli prowadzących zajęcia w nowatorskiej metodzie pracy terapeutycznej, a wyniki współdziałania wydane zostaną w publikacji naukowej.

 

Źródło: GJ