Uczniowie z Sobkowa poznają żydowską historię swojego miasta

W środę 1 października 2014 r. uczniowie z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie rozpoczęli warsztaty w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem w prawie 200 szkołach w około 120 miejscowościach całej Polski.

Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł SZKOŁY DIALOGU.

Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Sobkowa. Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z niej weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku stycznia 2015 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

 

Ciekawe informacje o dziedzictwie żydowskim w Sobkowie można odnaleźć na portalu Wirtualny Sztetl:

 

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/sobkow/5,historia/

 

Więcej informacji o fundacji i programie Szkoła Dialogu: www.dialog.org.pl

Osoba kontaktowa: Ola Tomaszewska, ola.tomaszewska@dialog.org.pl , 22 551 50 25

Fundacja Forum Dialogu jest organizacją pozarządową zajmującą się od piętnastu lat działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji.

Aleksandra Tomaszewska

Koordynator programu Szkoła Dialogu

 

Fot. Wojciech Domagała, http://www.sztetl.org.pl