„Świętokrzyskie zaczaruje Europę” – weź udział w konkursie!

Pose_do_Parlamentu_Europejskiego_Ra_Thun_i_Wojewoda_witokrzyski_Boentyna_Paka_Koruba_zachcaj_do_udziau_w_konkursieRóża Thun – Poseł do Parlamentu Europejskiego i Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka Koruba wraz z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej zapraszają do uczestnictwa w konkursie: „Świętokrzyskie zaczaruje Europę”. Autorzy mogą wysyłać fotografie, spoty radiowe lub telewizyjne zachęcające do odwiedzenia województwa świętokrzyskiego. Do wygrania atrakcyjne nagrody!
Już w lipcu Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Konkurs „Świętokrzyskie Zaczaruje Europę” ma na celu zachęcenie mieszkańców naszego regionu do zainteresowania się tematyką unijną oraz prezydencją, a jednocześnie być szansą na ciekawą prezentację naszego regionu i zaproszenie gości do odwiedzenia Świętokrzyskiego. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy regionu powyżej 14 roku życia. Przedmiotem I kategorii konkursu jest przygotowanie fotografii poprzez którą autorzy zaproszą do odwiedzenia województwa świętokrzyskiego. Przedmiotem II kategorii konkursu jest przygotowanie jednego spotu radiowego lub jednego spotu telewizyjnego, w których autorzy w ciekawy sposób zaproszą do odwiedzenia świętokrzyskiego.
Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biuro Wojewody Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce z dopiskiem „Świętokrzyskie zaczaruje Europę” Więcej informacji oraz wszystkie formularze niezbędne do zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl zakładka prezydencja.
Zachęcamy do udziału w konkursie!